Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Valné zhromaždenia

  Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 06. 02. 2019 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

  Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 29. 11. 2018 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. Jediný akcionár pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia prijal kladné rozhodnutie o jedinom návrhu programu valného zhromaždenia ako majiteľ 1.000 ks akcií (celkový počet), čo spolu predstavuje 100 %-ný podiel na základnom imaní spoločnosti, ako aj 100 %-ný podiel na hlasovacích právach v spoločnosti.

  49. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 31. 05. 2018 sa konalo 49. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., ktorého pôsobnosť vykonáva jediný akcionár. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

  Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  Dňa 31. 05. 2018 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  48. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 24. 05. 2017 sa konalo 48. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., na ktorom jediný akcionár prijal rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania.

  Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  Dňa 24. 05. 2017 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 

  47. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 19. 05. 2016 sa konalo 47. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., na ktorom jediný akcionár prijal rozhodnutie pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania. 

  Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  Dňa 19. 05. 2016 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 

  46. mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. 

  Dňa 16. 10. 2015 sa konalo 46. mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 

  Valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  Dňa 10. 06. 2015 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  45. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 10. 06. 2015 sa konalo 45. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. 

  44. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

  Dňa 14. 05. 2014 sa konalo 44. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 1.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000,
  ktoré predstavujú 100 % základného imania.
  Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  Riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  Dňa 14. 05. 2014 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370.000, celkový počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170.200, ktoré predstavujú 100 % základného imania. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré predstavujú 100 % základného imania.
  Proti návrhu hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  Mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  Dňa 19. 12. 2013 sa konalo mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s.
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370 000, čo predstavuje 100 % hlasov.
  Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré zodpovedajú základnému imaniu vo výške 100 %. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  43. mimoriadne valné zhromaždenie

  Dňa 19. 12. 2013 sa konalo 43. mimoriadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000,- EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  42. mimoriadne valné zhromaždenie

  Dňa 29. 05. 2013 sa konalo riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov bol 370 000, čo predstavuje 100 % hlasov. Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 170 200, ktoré zodpovedajú základnému imaniu vo výške 100 %. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  Dňa 29. 05. 2013 sa konalo 42. riadne valné zhromaždenie akciovej spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov. Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597,- EUR, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000,- EUR. Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  Valné zhromaždenia 2010 – 2012

  Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., Wüstenrot poisťovňa, a. s.

  41. mimoriadne valné zhromaždenie

  27. 6. 2012
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  40. riadne valné zhromaždenie

  23. 5. 2012
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  39. mimoriadne valné zhromaždenie

  31. 1. 2012
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  38. mimoriadne valné zhromaždenie

  20. 5. 2011
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  37. mimoriadne valné zhromaždenie

  11. 3. 2011
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 %, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie spoločnosti vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Hlasovania sa zdržalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  36. mimoriadne valné zhromaždenie

  20. 7. 2010
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  35. riadne valné zhromaždenie

  28. 5. 2010
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16.597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16.597.000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných. Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  34. mimoriadne valné zhromaždenie

  24. 3. 2010
  O všetkých návrhoch programu valného zhromaždenia kladne hlasovalo 100 % prítomných, čo predstavuje 100 % všetkých hlasov.
  Celkový počet odovzdaných platných hlasov pri všetkých hlasovaniach bol 100 % hlasov, počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 1.000 kusov akcií v menovitej hodnote 16 597 €, čomu zodpovedá základné imanie vo výške 16 597 000 €.
  Proti návrhom hlasovalo 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.
  Zdržalo sa hlasovania 0 akcionárov, 0 hlasov, čo predstavuje 0,00 % prítomných.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.