Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  ako vkladať

  Spôsoby, ako realizovať vklady na váš účet stavebného sporenia

  Platby zo Slovenska

   

  Bankovým prevodom

  • Trvalým alebo jednorazovým príkazom z vášho osobného účtu na číslo účtu:
  • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
  • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
  • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy

  Poštovým poukazom

  • číslo účtu:
  • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
  • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
  • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy

  Bankovou zloženkou Poštovej banky

  • Wüstenrot stavebná sporiteľňa zasiela klientovi na vyžiadanie bezplatne poštou bankové zloženky Poštovej banky.
  • Platba na číslo účtu:
   • SK68 6500 0000 0000 0001 0188, BIC/SWIFT kód POBNSKBX
   • Variabilný symbol: číslo zmluvy stavebného sporenia
   • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy

  Platobnou kartou

  • Vo Wüstenrot centrách

  V hotovosti

  Iba v pobočkách a expozitúrach našich bankových partnerov (žiadne autorizované obchodné miesto a ani žiadny finančný sprostredkovateľ WSS neprijíma vklady v hotovosti)

  Upozornenie! Prostredníctvom nasledovných účtov bánk realizujte len vklady v hotovosti:

  • UniCredit Bank (UNCRSKBX) č. účtu: SK50 1111 0000 0014 2335 5000
  • Poštová banka (POBNSKBX) č. účtu: SK68 6500 0000 0000 0001 0188
  • ČSOB (CEKOSKBX) č. účtu: SK33 7500 0000 0002 5509 6163
  • Vždy je potrebné uviesť (kvôli správnej identifikácii platby):
   • Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o stavebnom sporení (bez kódu banky 7930)
   • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy
   • Správa pre príjemcu: meno vkladateľa a rodné číslo vkladateľa!

  Platby zo zahraničia

   

  Bezhotovostný prevod

  Pri úhrade vkladu/splátky zo zahraničia v prospech účtu stavebného sporenia vo WSS príkazca uvedie:

  • BIC kód Wüstenrot stavebnej sporiteľne: WUSTSKBA
  • Číslo účtu stavebného sporenia v medzinárodnom formáte IBAN, ktoré máte uvedené vo výpise z účtu a na zmluve. Prípadne je možné sa informovať na pobočkách Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

  Výplata finančných prostriedkov do zahraničia

  Pri požiadavke o výplatu finančných prostriedkov zo stavebného sporenia do zahraničia (v rámci krajín eurozóny) uveďte nasledovné údaje o banke, kam majú byť peniaze poukázané:

  • BIC (SWIFT) kód
  • Číslo účtu v tvare IBAN

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.