Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Na čo môžete použiť stavebné sporenie

  Bežné účely

   

  Základné

  • nadobudnutie vlastníctva bytu, rodinného domu alebo bytového domu
  • výstavba, prístavba, nadstavba, vstavba alebo na stavebné úpravy rodinného domu alebo bytového domu alebo na stavebné úpravy bytu
  • modernizácia bytu, bytového domu alebo rodinného domu alebo na udržiavacie práce na nich
  • nadobudnutie vlastníctva stavebného pozemku na účel výstavby rodinného domu alebo bytového domu
  • nadobudnutie vlastníctva pozemku, na ktorom sa už nachádza rodinný dom alebo bytový dom
  • nadobudnutie vlastníctva nebytových priestorov v bytovom dome na účel prestavby nebytových priestorov na byt
  • prestavba nebytových priestorov na byt
  • úhrada podielu bytovému družstvu na účel nadobudnutia bytu
  • úhrada záväzkov súvisiacich s účelmi uvedenými v písmenách a) až h).

  Stavebné práce a prvky

  • zemné práce a stavebné základy
  • výmena alebo výmurovka bytového jadra
  • zobytnenie podkrovných priestorov - stavebné povolenie
  • schody, zábradlia
  • nosné steny, priečky, stropy
  • búracie a demolačné práce - stavebné povolenie
  • výmena dverí, zárubní a okien

  Podlahy

  • podlahoviny pevne spojené so stavbou (parkety, PVC, korok, liate podlahy, dlažby, kobercové krytiny lepené celoplošne na poter) a ich údržba
  • opravy a demontáž

  Stavebným sporením však nepokryjete kúpu kusových kobercov.

  Izolácie

  • tepelné
  • zvukové
  • hydroizolácie

  Strechy a strešné krytiny

  • všetky strešné konštrukcie a krytiny

  Klampiarske práce

  • parapety, žľaby, rozvody, atika a ich oprava, výmena a údržba

  Vodoinštalácia

  • sanitárne zariadenia (vane, umývadlá, sprchovacie kúty, WC-misy, bidety, kuchynské drezy)
  • vnútorné vodovodné potrubia
  • prípojky, ventily, šachty
  • hĺbenie a vŕtanie studní
  • batérie, armatúry
  • splachovače, pevne osadené čerpadlá, ohrievače vody, domáce vodárne, umývadlová skrinka so vsadeným umývadlom, pevne zabudované vodovodné filtre

  Stavebným sporením nepokryjete kúpu kúpeľňových doplnkov (vešiačiky, držiak na WC papier, skrinky, poličky). 

  Kanalizácia

  • kanalizačné prípojky a šachty
  • odpadové potrubia (vodorovné a zvislé)
  • spätné klapky a vpuste
  • vybudovanie žumpy a septiku - stavebné povolenie
  • odpadové zberače (podlahové a terénne po verejnú sieť) - stavebné povolenie
  • domové čistiarne odpadových vôd

  Elektroinštalácia

  • elektrické rozvody, rozvodné skrine
  • vedenia
  • zásuvky
  • vypínače
  • rozvodné krabice
  • sporáky, vstavané varné platne a rúry
  • elektromery
  • osvetľovacie telesá
  • rozvody a zariadenia slaboprúdu, signalizácia, žiarovky

  Stavebným sporením nepokryjete kúpu: lustrov, chladničiek, mrazničiek, umývačiek riadu, stolových lámp. 

  Plynoinštalácia

  • plynofikácia objektu, podlažia, bytu
  • sporáky, vstavané varné platne
  • variče - pevne pripojené
  • plynomery, regulátory tlaku, prípojky, rozvody

  Vykurovanie

  • zavedenie vykurovania ústredného alebo lokálneho (na tuhé, plynové a elektrické palivo)
  • termostaty, kotle, vykurovacie telesá
  • regulácia tepla
  • výmena článkov radiátorov a potrubných rozvodov
  • výmena ventilov
  • prieduchy, komíny
  • krby, stavané pece
  • čerpadlá
  • zariadenia využívajúce alternatívne zdroje energie (solárne kolektory, tepelná čerpadlá a pod.)

  Povrchové úpravy

  • tapetovanie
  • maľovanie
  • omietky vonkajšie i vnútorné
  • obnova fasád
  • obklady stropov a stien aj zateplenie
  • nátery rámov okien, zárubní, dverí, zábradlia, žľabov a rín
  • nátery ochranných soklov stien
  • nátery oplotenia

  Vzduchotechnika

  • vetracie rozvody, zavedenie vzduchotechniky
  • inštalácia vzduchotechnických jednotiek (pevne zabudovaných)
  • digestory, ventilátory (pevne zabudované)
  • mriežky

  Výplne otvorov

  • nadobudnutie, oprava, údržba, výmena okien a dverí
  • žalúzie okenné vonkajšie, vnútorné a medziokenné
  • kovanie

  Stavebným sporením nepokryjete kúpu: záclon, závesov, vertikálnych žalúzií, látkových garníž.

  Zasklievanie

  • okien a dverí
  • loggií a terás
  • pevne zabudovaných zrkadiel
  • dodatočné zasklievanie, tretia výplň

  Prvky bezpečnosti

  • osadenie bezpečnostných dverí
  • výmena a zaliatie zárubne
  • montáž mreží (pevných a zvinovacích)
  • montáž zabezpečovacej signalizácie

  Vnútorné zariadenie

  • výmena kuchynskej linky
  • výmena vstavaného nábytku (vstavané skrine aj s posuvnými dverami)

  Stavebným sporením nepokryjete kúpu nábytku. 

  Meracia technika

  • montáž meračov tepla a prietokomerov

  Špeciálne účely

   

  Úprava domu alebo bytu na bezbariérový

  • všetky súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie
  • náklady na projektovú dokumentáciu
  • poplatky priamo súvisiace s uvedenými účelmi

  Prestavba nebytových priestorov na byt

  • všetky súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie
  • náklady na projektovú dokumentáciu
  • poplatky priamo súvisiace s uvedenými účelmi

  Alternatívne zdroje energie (pre potreby bývania)

  • slnečné kolektory
  • veterné elektrárne
  • malé vodné elektrárne
  • zariadenia spaľujúce biomasu
  • tepelné čerpadlá

  Ostatné

  • náklady na prípravu a vypracovanie projektovej dokumentácie a inžiniersku činnosť a poplatky s tým súvisiace
  • príprava stavebných pozemkov určených na výstavbu rodinného, resp. bytového domu
  • geodetické práce (zdokladovať účel - stavebný pozemok, vytýčenie)
  • garáž (len ak je súčasťou domu, drobnou stavbou k rodinnému domu alebo prináleží k bytu)
  • zimné záhrady, terasy a stavebné konštrukcie spojené s domom
  • sauny vrátane príslušenstva (len ak je súčasťou domu, resp. bytu alebo drobnou stavbou k rodinnému domu
  • vnútorný bazén, technológia vnútorného bazénu (súčasť SP)
  • výťah (len pre potreby bývania)
  • budovanie chodníkov a predzáhrad, oplotenia
  • pomocný materiál v opodstatnených prípadoch po zvážení stavebného technika (pre nevyhnutnosť stavebných prác)

  Stavebným sporením nepokryjete kúpu: lopát, fúrikov, miešačiek, násad, výťahov.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.