Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Otázky k zmenám v stavebnom sporení

  Aký môže byť môj maximálny zárobok, aby som mal nárok na štátnu prémiu od 1.1.2019?
  Ak zarábate viac ako cca 1 300 eur mesačne v hrubom, nebudete mať nárok na štátnu prémiu. Štátnu prémiu získa len ten, kto nezarobí viac ako 1,3-násobok priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. Vzťahuje sa to na poskytnutie štátnej prémie za rok 2019, a to aj na "staré" zmluvy uzavreté pred 1.1.2019.

  Čo pre mňa znamená zrušenie priateľských sporiteľov v stavebnom sporení?
  Znamená to, že štátnu prémiu bude možné použiť len na stavebný účel. Novela zákona o stavebnom sporení ruší inštitút tzv. priateľských sporiteľov, ktorí získavali štátnu prémiu aj napriek tomu, že si na účte stavebného sporenia len sporili a nečerpali úver. Priateľskí sporitelia doteraz nemuseli dokladovať účel použitia nasporenej sumy. Prostriedky nasporené v stavebnom sporení spolu s pridelenými štátnymi prémiami ste si tak mohli po 6 rokoch vybrať a ľubovoľne použiť. Po novom, bude potrebné zdokladovať účel využitia prostriedkov, inak budete musieť štátnu prémiu vrátiť. Poskytnutie štátnej prémie bude podmienené tým, že sa prostriedky použijú len na stavebné účely. Zrušenie priateľských sporiteľov bude platné pre všetky zmluvy uzatvorené po 31.12.2018.

  Môžem čerpať štátnu prémiu počas medziúveru ako tomu bolo doposiaľ?

  Veľká časť sporiteľov nečakala na pridelenie výhodnejšieho stavebného úveru, kedy si museli nasporiť istú časť prostriedkov, ale využila okamžitý medziúver. Dnes možno čerpať štátnu prémiu aj počas splácania medziúveru. Po novom nebude možné čerpať štátnu prémiu na medziúvery.

  Aký vklad bude potrebný na získanie maximálnej štátnej prémie a aká bude jej výška?
  Na získanie maximálnej štátnej prémie bude potrebný vklad 2 800 eur a maximálna výška štátnej prémie bude 70 €. Momentálne je vzorec pre výpočet štátnej prémie nastavený v intervale od 5% do 15% z ročného vkladu. Ročný vklad pre pridelenie maximálnej štátnej prémie sa vypočítaval v závislosti od zmien trhových úrokových sadzieb. Nemohol však byť nižší ako 5 %. V roku 2019 bude dolný limit pre výpočet maximálnej štátnej prémie 2,5 %. Znamená to, že na získanie plnej štátnej prémie v sume 70 € bude potrebné vložiť 2 800 € ročne, čo znamená mesačné sporenie vo výške 233 €. Kto vloží menej, získa alikvotnú časť štátnej prémie.

  Keď uzavriem zmluvu o stavebnom sporení v priebehu 2. polroka, aká výška štátnej prémie mi prináleží?

  Ak si uzavriete nové stavebné sporenie v druhej polovici roka a vložíte napríklad 2 800 € potrebných na získanie plnej štátnej prémie, štát vám za tento rok pridelí maximálne ½ plnej štátnej prémie.

  Desatoro prečo by som mal v budúcnosti využívať výhody stavebného sporenia

  1. Sporením si vytvárate právny nárok na stavebný úver, ktorý vám umožňuje výhodné (do)financovanie nehnuteľnosti.
   Získavate právny nárok na výhodný stavebný úver s garantovanými podmienkami, ktorý môže slúžiť aj na dofinancovanie k úveru na bývanie do 100 % LTV. V súčasnosti, keď si vybavíte hypotéku nedostanete plnú sumu, ktorú potrebujete na zaplatenie bytu či domu. Tu je priestor pre stavebné sporenie, cez ktoré si môžete svoju nehnuteľnosť dofinancovať.
  2. Stavebné sporenie vám garantuje úrokové sadzby a výšku splátok stavebného úveru/medziúveru počas celého obdobia splácania.
   Úroková sadzba a splátka stavebného úveru/medziúveru je stabilná a vopred známa počas celej doby splácania úveru. Nemusíte sa obávať rapídneho rastu splátky po uplynutí doby fixácie, a tak si môžete plánovať svoj rodinný rozpočet. Stavebný úver nezaznamenáva výrazné zmeny v úrokových sadzbách úverov ako je tomu v komerčných bankách.
  3. Stavebné sporenie vám umožňuje minimalizovať splátku úveru.
   Riešenie úveru na bývanie cez stavebné sporenie vie zabezpečiť minimalizovanú splátku. Splatnosť spotrebiteľských úverov sa dá „natiahnuť“ až na 20 rokov. Banky ich poskytujú len na 8 rokov, čo zvyšuje splátku a zaťaženie rodinného rozpočtu.
  4. Získate stále atraktívne a garantované zhodnotenie vkladov vo fáze stavebného sporenia. 
   (2,5 % štátna prémia + základný úrok stavebnej sporiteľne + prípadný úrokový bonus sporiteľne).

  5. Získate lepšie úverové podmienky. 
   Ak ste pravidelným sporiteľom, vieme vás označiť ako klientov, ktorých poznáme a môžete tak dostať ešte výhodnejší úver.
  6. Stavebné sporenie si nevyžaduje počiatočný kapitál.
   Na založenie stavebného sporenia nepotrebujete vstupný kapitál.
  7. Výška aj interval sporenia závisí od vašich možností. 
   Počas celého sporenia si môžete regulovať výšku aj interval sporenia podľa vlastných finančných možností.
  8. Vaše vklady sú chránené Fondom ochrany vkladov do výšky 100 000 €.
  9. Stavebné sporenie je vhodné pre každého, bez ohľadu na vek
  10. Stavebné sporenie podporuje návyky ľudí vytvárať si finančnú rezervu a sporiť a môže vniesť do vášho finančného života stabilitu, o ktorú sa budete môcť oprieť.

  Ako sa bude posudzovať príjem pri rodinnej zmluve? Príjem sa bude počítať za posledných 12 mesiacov? Ak má klient jednorazovú odmenu a prekročí 1,3 násobok, nemá nárok na ŠP?

  Príjem každého zo sporiteľov sa posudzuje samostatne a priemerný mesačný príjem sa vypočíta ako 1/12 zo súčtu zdaniteľných príjmov, ktoré sú súčasťou základu dane (mzdy, príjmy z podnikateľskej činnosti, príjmy z predaja nehnuteľností, výhry v lotériách...) a osobitného základu dane z príjmov (úroky a výnosy z cenných papierov, z vkladov na vkladných knižkách a pod.), a to za kalendárny rok predchádzajúci roku, za ktorý sa uplatňuje nárok na ŠP.

  Teda v roku 2020 budú preverovať, aký mal stavebný sporiteľ príjem v roku 2018 a podľa toho príjmu bude jasné, či má, alebo nemá nárok na ŠP za rok 2019.

  Príklad: Manželia na zmluve, obaja prémiovo zvýhodnení. Zrealizujú vklad 2 800 € na zmluvu. Manžel prekročil 1,3 násobok priemernej mzdy a nemá nárok na ŠP, manželka neprekročila. Tým, že sa príjem preveruje za rok predchádzajúci roku, za ktorý sa vypláca ŠP, stavební sporitelia vedia, či túto hranicu prekročili. Ich vklad 2 800 € sa rozpočíta medzi oboch v pomere 1 400 : 1 400 a keď sa preverí, že manžel nemá nárok na ŠP, WSS automaticky (tým, že manžel nemá nárok na ŠP) celý vklad priradí na manželku, tým pádom získa nárok na plnú výšku ŠP a to 70 €.

  Ak je hlavným majiteľom na zmluve dospelá osoba a dieťa je na zmluve pripísané na štátnu prémiu, má nárok na štátnu prémiu aj dospelá osoba, ak je na zmluve aj dieťa a zmluva sa považuje za detskú?

  U dieťaťa sa príjem nepočíta, pre nárok na ŠP je rozhodujúci stav na sporiacom účte. Dospelý na takejto zmluve má nárok na ŠP, len ak jeho priemerný mesačný príjem je najviac 1,3 násobok priemernej mzdy.

  Ak v niektorom roku nemám nárok na štátnu prémiu kvôli príjmu, je nutné tieto prostriedky dokladovať?

  Predmetom dokladovania (overovania účelu použitia) sú prostriedky, ktoré sa čerpajú (vyberajú) zo stavebného sporenia, a teda áno, bez ohľadu na to, či má stavebný sporiteľ v niektorom z rokov nárok na ŠP alebo nemá, pri výbere (čerpaní) prostriedkov zo stavebného sporenia je potrebné ich vydokladovať. V opačnom prípade nemá stavebný sporiteľ nárok na vyplatenie ŠP.

  Môže si klient uplatniť ŠP dodatočne? Tzn. uzatvorí zmluvu bez nároku na ŠP, splní podmienky príjmu aj účelovosti a môže spätne požiadať o ŠP?

  ŠP sa poskytuje za konkrétny kalendárny rok. Nie je možné dodatočne žiadať o ŠP za roky predchádzajúce uvedenému kalendárnemu roku. T. j. podmienky musia byť splnené v konkrétnom kalendárnom roku.

  Ako to bude s preverením príjmu klientov pracujúcich v zahraničí?

  Príjem týchto osôb sa nedá preveriť Finanačným riaditeľstvom, majú teda nárok na ŠP bez ohľadu na príjem.

  Pri čerpaní finančných prostriedkov je potrebné dokladovať celú nasporenú sumu, alebo len ŠP?

  Ak klient zruší zmluvu po 6 rokoch a nezdokladuje použitie prostriedkov na stavebné účely, bude povinný ŠP vrátiť, t. j. nasporené prostriedky nemusí nevyhnutne dokladovať.

  Ktorých klientov sa bude týkať zrušenie poberania ŠP počas fázy medziúveru?

  Zrušenie poskytovania ŠP počas medziúveru sa vzťahuje na klienta, ktorému je MÚ poskytnutý po 31.12.2018. Nerozhoduje teda dátum uzatvorenia zmluvy o MÚ, ale dátum jeho vyplatenia, t.j. moment, odkedy klient môže disponovať prostriedkami z MÚ.

  Ak si klient uzatvorí zmluvu o stavebnom sporení v 2. polovici roka a vklady realizuje vždy v 2. polovici roka, má nárok len na 50 % z plnej výšky ŠP?

  Toto sa vzťahuje iba na kalendárny rok, kedy bola uzavretá zmluva o stavebnom sporení. T. j. ak dôjde k uzatvoreniu zmluvy o SS medzi 1.7. až 31.12., tak štátna prémia – bez ohľadu na výšku vkladu – bude max. 50% z celoročnej sadzby štátnej prémie, ale len v roku uzatvorenia zmluvy, vklady na zmluvu v nasledujúcich rokoch je možné realizovať aj na konci kalendárneho roka, nárok na ŠP bude plný.

  Príklad: Zmluva o st. sporení bude uzatvorená 1.8.2019, klient realizuje vklad 2 800 € v septembri 2019. Ak splní podmienku, že jeho príjem za predchádzajúci rok, za ktorý si uplatňuje nárok na ŠP (v tomto prípade sa preveruje príjem za rok 2018) nepresiahne 1,3 násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, bude mu vyplatená ŠP vo výške polovice z 2,5% z vkladu, max. 70 €. (V tomto konkrétnom prípade 35 €). V ďalších rokoch bude realizovať vklady jednorazovo v decembri, bude mať nárok na plnú výšku ŠP.

  Čo v prípade úmrtia klienta? Bude platiť to čo doteraz, že dedič nemusí dokladovať účel?

  Áno.

  Zmeny na zmluvách - spojenie, delenie, prevod: starú zmluvu spojí klient s novou zmluvou, aké podmienky budú platné? Bude musieť klient dokladovať účel keďže spojil zmluvu s tou, ktorá je uzavretá už s novými podmienkami?

  Na nové zmluvy uzatvorené po 1.1.2019 sa vzťahujú všetky podmienky novely zákona o stavebnom sporení, účinnej od 1.1.2019.

  REKOFOND pre právnické osoby. Ako sa bude preverovať príjem pri PO v Rekofonde?

  Príjem sa preveruje len v prípade fyzických osôb. Nárok na ŠP budú mať vždy: právnické osoby, pracujúci v zahraničí a deti.

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.