Autorizácia

Pre pokračovanie v práci s klientami je potrebná autorizácia pomocou SMS kódu.
Ten bude zaslaný na tel. č.:

Autorizačný kód bol odoslaný na
tel. č.:

Zadajte kód z prijatej SMS.

Neplatný autorizačný kód.

Nastala chyba.

Prihlásenie vypršalo

Pre pokračovanie práce v Klientskej karte sa odhláste a znova prihláste.

Prihlásiť sa

Vyhľadať klienta

  Pre zadané kritérium neboli nájdené žiadne výsledky.

  Dátum narodenia:
  Telefón:
  Email:
  Životné poistenie:
  ()
  Neživotné poistenie:
  ()
  Stavebné sporenie:
  ()
  Stavebný úver:
  ()
  Detail klienta
  Vaša fotografia čaká na schválenie administrátorom.

  anonymous

  MENU

  • Kalkulačky a simulácie
  • Provízie
  • Štatistiky a kariéra
  • Vzdelávanie
  • Podpora predaja
  • Dokumenty
  • Administrácia
  • Bonusový systém

  NOVINKY

  Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
  Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

  Slovník stavebného sporenia

  Stavebné sporenie je účelové sporenie na financovanie bytových potrieb a potrieb súvisiacich s bývaním na území Slovenskej republiky.

  Ide o uzavretý systém financovania, ktorý je nezávislý na externých vplyvoch peňažného trhu, kde sa na jednej strane prijímajú vklady od stavebných sporiteľov a na strane druhej sa poskytujú stavebné úvery z fondu sporenia.

  Toto sporenie je priamo podporované štátom a to prostredníctvom štátnej prémie, ktorá nepodlieha dani z príjmu.

  Fond stavebného sporenia

  Tvoria:

  • vklady sporiteľov
  • úroky z vkladov
  • splátky úverov – bez úrokov
  • štátna prémia
  • úroky zo ŠP

  Cieľová suma

  CS predstavuje celkový objem finančných prostriedkov, ktorý klient chce získať.

  Skladá sa z:

  • nasporenej sumy vkladov (po odpočítaní poplatkov)
  • pripísanej štátnej prémie (ŠP)
  • úrokov (z vkladov a ŠP)
  • stavebného úveru (môže byť maximálne vo výške rozdielu medzi cieľovou sumou a nasporenou sumou)

  Minimálna výška CS je 1 000 € a maximálna výška až 200 000 €.

  Štátna prémia

  Štátna prémia je účelový štátny príspevok, zameraný na podporu bývania. 

  Maximálny počet osôb na zmluve:

  • Zmluvy uzatvorené do 31. 12. 2011: Na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné na zmluvu získať štátnu prémiu až na 6 osôb. Hlavný majiteľ + spolumajiteľ (manželský partner) + spolumajitelia (max. 4 deti).
  • Zmluvy uzatvorené od 01. 01. 2012: Na jednej zmluve o stavebnom sporení je možné na zmluve získať štátnu prémiu na 2 osoby. Hlavný majiteľ + spolumajiteľ (spolumajiteľ musí byť manželský partner hlavného majiteľa).

  Efektívny ročný vklad

  1 327,80 € na jednu prémiovo zvýhodnenú osobu na zmluve.

  Flexibil

  (zmluvy po 31. 8.2001)

  Unikátna forma stavebného sporenia, ktorá umožňuje klientovi nastaviť sporenie presne podľa individuálnych potrieb a pružne prispôsobovať jeho požiadavkám aj počas sporenia.

  Minimálne nasporená suma

  • 40 % z CS
  • 50 % z CS
  • 60 % z CS

  úrok – v závislosti od výšky hodnotiaceho čísla na zmluve (základné hodnotiace číslo je 500 bodov)

  • 3 % – + 500
  • 4 % – + 200
  • 5 % –
  • 6 % – - 100
  • 7 % – - 200

  V prípade zabezpečenia stavebného úveru nehnuteľným majetkom je výška úrokovej sadzby fixná 2,5 % p. a.

  Rodinné stavebné sporenie

  Výhody:

  • úspora na poplatkoch za zmluvu
  • úspora na poplatkoch za vedenie účtu
  • kumulovanie prostriedkov na jednej zmluve

  Úročenie vkladov

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 31. 8. 2001 sú od 01. 01. 2012 úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 2 % p. a.

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 1. 2014 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 2 % p. a. (1 % p.a. + 1 % p.a. bonus) pri fyzických osobách a 1,5 % p.a. (1% p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri právnických osobách

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 2. 2015 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p. a. (1% p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri fyzických osobách a 1 % p.a. (0,5 % p.a. + 0,5 % p.a. bonus) pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 2,5 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. (maximálne z 3 000 €)

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 15. 3. 2016 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1 % p. a. pri fyzických osobách a pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 3,5 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení. (maximálne z 3 000 €)

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 8. 2016 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1 % p.a. pri fyzických osobách a pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 3 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení (maximálne z vkladu 3 000 €).

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 3. 2017 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1 % p.a. pri fyzických osobách a pri právnických osobách.

  Úroky zo stavebného sporenia sú zákonom č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov zdanené 19-mi percentami

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 1. 2. 2018 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1 % p.a. pri fyzických osobách a pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 2 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení (maximálne z vkladu 2 000 €).

  Vklady na zmluvách o stavebnom sporení uzatvorených od 15.10. 2018 sú úročené nasledovne:

  • počas prvých šiestich rokov odo dňa účinnosti zmluvy o stavebnom sporení sú vklady úročené úrokovou sadzbou 1,5 % p.a. pri fyzických osobách a pri právnických osobách + extra úrokový bonus vo výške 2 % na vklady počas prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení (maximálne z vkladu 2 800 €).

  Ochrana vkladov

  Nasporená suma stavebného sporiteľa je chránená zákonom č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov v znení neskorších predpisov až do výšky 100 000 € nedostupného vkladu. Na účely výpočtu výšky náhrady za nedostupné vklady sa spočítavajú všetky zákonom chránené nedostupné vklady toho istého vkladateľa v jednej banke.

  Podmienky pridelenia cieľovej sumy a získanie nároku na stavebný úver:

  Podmienky pre pridelenie

  • minimálna doba sporenia 24 mesiacov
  • minimálna nasporená suma (Flexibil 40 %, 50 %, 60 %) (zmluvy do 31. 8. 2001 50 %)
  • hodnotiace číslo (1000, 700, 500, 400, 300) - uvedené čísla platia pre základné hodnotiace číslo 500

  Možnosti klienta po pridelení CS

  • okamžite prijať pridelenie CS (t. j. v najbližšom prepočítacom dni)
  • neskoršie prijať pridelenie CS.

  Možnosti klienta ak sa nerozhodne pre pridelenie CS

  • pokračovať v sporení a zvýšiť CS
  • pokračovať v sporení

  Stavebný sporiteľ

  Môže byť každá fyzická, alebo právnická osoba bez rozdielu veku alebo štátnej príslušnosti uvedená v návrhu zmluvy. Stavebným sporiteľom teda môže byť aj dieťa alebo cudzí štátny príslušník.

  Spolumajiteľ účtu stavebného sporenia

  Spolumajiteľom môže byť výhradne manželský partner.

  Zákonný zástupca

  Zákonný zástupca je osoba zastupujúca neplnoletého hlavného majiteľa zmluvy (resp. nespôsobilého na právne úkony).

  Účelové použitie

  Použitie prostriedkov v súlade so zákonom 310/1992 Z. z. o stavebnom sporení

  Použité skratky

  – stavebný úver
  – medziúver
  MNS – minimálna nasporená suma
  SSÚ – splátka stavebného úveru
  CS – cieľová suma
  ŠP – štátna prémia

  Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.