Call Centrum:

Stanovisko manažmentu ku klebetám na tému predaja spoločnosti Wüstenrot

13. 02. 2020

Predstavenstvo Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s. (WSS) a Wüstenrot poisťovne, a.s. (WP) chce zaujať stanovisko k najnovším tlačovým správam k téme klebiet o predaji spoločnosti Wüstenrot. Rakúska skupina Wüstenrot úspešne pôsobí na trhoch vo viacerých krajinách Európy s obchodným modelom stavebná sporiteľňa a poisťovňa. Rakúsky vlastník sa môže pýšiť takmer 100-ročnou tradíciou a okrem veľmi stabilnej akcionárskej štruktúry disponuje aj uspokojivou kapitálovou vybavenosťou. Stavebná sporiteľňa a poisťovňa už viac ako 20 rokov úspešne pôsobia aj na slovenskom trhu. Počas týchto rokov boli obe spoločnosti vždy ziskové a aj rok 2019 sa podarilo uzavrieť veľmi úspešne. Zisk na Slovensku sa oproti roku 2018 podarilo výrazne navýšiť. Značka Wüstenrot reprezentuje vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí, Slovensko nevynímajúc, vysokú lojalitu a dôveru klientov, disponuje výbornými a lojálnymi zamestnancami a na trhu je váženou finančnou inštitúciou.

„Vďaka dlhoročným a trvalo úspešným výsledkom na slovenskom trhu sa v minulosti opakovane vyskytol záujem konkurentov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tento záujem vnímame ako ocenenie a uznanie našich podnikateľských úspechov a vynikajúceho mena značky. Je potrebné jasne povedať, že akcionár neurobil žiadne rozhodnutie o predaji, samozrejme si ale dôkladne preverí všetky seriózne ponuky od záujemcov, čo je prístup, ktorý je vo finančnej brandži pre všetky spoločnosti bežný a samozrejmý,“ vyjadril sa Mag. Christian Sollinger, CIIA – predseda predstavenstva WSS a WP.

Sme tu pre vás