Tlačové správy

najaktuálnejšie tlačové správy spoločnosti

08.03.2022

Strety so zverou tvorili v roku 2021 každú desiatu poistnú udalosť

Polovica všetkých zrážok nahlásených v rámci PZP alebo havarijného poistenia pripadla na posledné štyri mesiace minulého roka V roku 2021 stret so ...

Viac info
24.02.2022

Nová značka na slovenskom finančnom trhu spúšťa svoju prvú kampaň

Skupina Wüstenrot na Slovensku spustila imidžovú kampaň, v ktorej predstavuje svoju spoločnosť – Wüstenrot InHouse Broker. Kampaň bude prebiehať výluč...

Viac info
23.02.2022

Až 70 % detských poistných udalostí predstavujú úrazy

Každá desiata škodová udalosť nahlásená v rámci rizikového životného poistenia sa týka detí klientov V poistných udalostiach detí dlhodobo dominujú...

Viac info
02.02.2022

Víchrice sú v poistných štatistikách čoraz nepredvídateľnejšie

Škody spôsobené víchricami sa medziročne líšia aj o 157 percent. Príčinou je zmena klímy Vyčíňanie živlov je čoraz nepredvídateľnejšie. Po...

Viac info
25.01.2022

Vianoce v zahraničí si doprialo rovnaké množstvo klientov ako pred pandémiou

December 2021 sa stal piatym najsilnejším mesiacom v roku z hľadiska cestovného poistenia Záujem stráviť Vianoce v zahraničí sa minulý rok vrátil n...

Viac info
16.01.2022

Medzi kritické ochorenia pribudli autizmus, celiakia, Crohnova choroba a malária

V rizikovom životnom poistení sú oddnes zaradené nové diagnózy, pred ktorými sú tak chránené aj deti klientov Autizmus, celiakia, malária a Crohnov...

Viac info
09.01.2022

Slováci posledné dni roka využívajú na digitalizáciu

Počet klientov, ktorí si zriadili vzdialenú komunikáciu s poisťovňou v decembri 2021 stúpol o 43 % v porovnaní s celoročným priemerom. Príčinou je aj ...

Viac info
09.12.2021

COVID-19 prudko zvýšil online nahlasovanie škôd na autách

Podiel poistných udalostí nahlásených elektronicky sa za dva roky pandémie takmer zdvojnásobil   Online nahlasovanie škôd na automobiloch z...

Viac info
26.11.2021

Škôd počas pracovnej doby sa muži obávajú päťkrát častejšie ako ženy

Muži sa častejšie obávajú škôd spôsobených pri výkone svojho povolania ako ženy. Medzi klientmi s poistením zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkon...

Viac info

Sme tu pre vás