W dobrom aj v zlom

W dobrom aj v zlom

Život môže mať rôzne podoby a v každom momente je ukrytá jeho svetlá, ale aj temná strana. Ktorú z nich vidíte vy?

Život môže mať rôzne podoby a v každom momente je ukrytá jeho svetlá, ale aj temná strana. Ktorú z nich vidíte vy?

Stlačte a podržte W aby ste videli druhú verziu príbehu
Podržte prst na displeji
Pre odhalenie druhej strany príbehu
W
Stlačte a podržte klávesu W
Kliknite a podržte tlačidlo myši
podržte prst na displeji
Stojíme pri vás,
W dobrom aj v zlom
%
Prehrať znovu
Zdieľať