Call Centrum:

Súťaž pre klientov

Vyplňte formulár a hrajte o iPhone 11 Pro

Zostaňme v kontakte

Zadajte svoje aktuálne osobné údaje, udeľte nám súhlas na zasielanie informácii a ste v hre.


Zadajte dátum narodenia v tvare 31.01.1920 alebo 31.1.1920, rok narodenia musí byť minimálne 1920
Zadajte svoje meno
Zadajte svoje priezvisko

Adresa trvalého bydliska:
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte PSČ v tvare XXXXX
Zadajte telefón v tvare 09XX XXX XXX
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk

Ak nám vyplníte nasledovné informácie, budete do žrebovania zaradený 2-krát:

Som klientom

Zadajte číslo PZ v požadovanom tvare XXX/XXXXXX-X
Zadajte číslo poistnej zmluvy v tvare XXX/XXXXXX-X
Zadajte číslo zmluvy v požadovanom tvare XXXXXXXX/7930
Zadajte číslo zmluvy v tvare XXXXXXXX/7930

Bližšie informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov a právach dotknutej osoby nájdete tu. Beriem na vedomie, že ktorýkoľvek z vyššie udelených súhlasov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa alebo elektronicky na e-mailovú adresu: DPO@wuestenrot.sk
*Skupinu Wüstenrot tvoria tieto spoločnosti: Wüstenrot poisťovňa a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, IČO: 31383408, a Wüstenrot stavebná sporiteľňa a. s., Grösslingova 77, 824 68 Bratislava, IČO: 31351026.