Vyhrajte 5 zdravších rokov!

Teraz môžete vyhrať až 5 rokov rizikového životného poistenia zadarmo.
Nechajte nám kontakt a po skončení kampane vyžrebujeme možno práve vás.


Štatút súťaže

 

apple
leaf leaf

19 dôvodov žiť s ľahkosťou a bez obáv

W-komplex kryje 19 rôznych rizík, ktoré si sami vyberiete a prispôsobíte.

Poistenie pre prípad úmrtia
icon-down
 • s konštantnou alebo klesajúcou poistnou sumou,
 • poistné krytie pre dieťa pokračuje vďaka poisteniu oslobodenia od platenia poistného v prípade úmrtia.
Poistenie kritických chorôb
icon-down
 • unikátne členenie kritických chorôb na srdcovocievne, onkologické, neurologické a ostatné,
 • vyberiete si preferované poistenie (neplatíte za celú skupinu kritických chorôb),
 • poistné plnenie pri kritickej chorobe môže byť vyplatené viackrát,
 • nové kritické choroby,
 • možnosť aj komplexného poistenia.

Poistenie pre prípad invalidity
icon-down
 • jednorazová výplata,
 • vyplácanie mesačnej renty pri invalidite,
 • oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity,
 • možnosť klesajúcej alebo konštatnej poistnej sumy.
Poistenie pre prípad úrazu
icon-down
 • pre prípad trvalých následkov úrazu,
 • pre prípad úmrtia spôsobeného úrazom.
Poistenie denných dávok
icon-down
 • počas liečenia úrazu,
 • za hospitalizáciu s plnením počas rekonvalescencie,
 • počas pracovnej neschopnosti.
Poistenie pre prípad chirurgického zákroku
icon-down
 • v dôsledku choroby alebo úrazu
branch
grid

Balzam na telo aj dušu

S W-komplexom získate množstvo ďalších výhod,
s ktorými budete zdravší a spokojnejší.