Call Centrum:

Aktuality

Novinky a zaujímavosti zo sveta Wüstenrot

43_aktuality
12.09.2019

Dočasná nedostupnosť klientského portálu dňa 14.9.2019

Dňa 14.9.2019 v čase od 13:00 do 19:00 hod. budú služby klientského portálu Môj Wüstenrot z technických dôvodov dočasne ...

Viac info
16.08.2019

Žrebovanie Wüstenrot EURO poistenie dňa 15.8.2019

15.5.2019 bolo za účasti notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyžrebované pri produkte Wüstenrot EURO poistenie nasledovné číslo: 754. Žrebovanie má...

Viac info
29.07.2019

Cieľové hodnotiace číslo pre III. štvrťrok 2019

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre III. štvrťrok 2019 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - ...

Viac info
08.07.2019

Ing. Marian Hrotka, PhD., novým členom predstavenstiev

BRATISLAVA, 8. júla 2019. Vo vedení Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., a Wüstenrot poisťovne, a. s., došlo od 1.7.2019 k personálnej zmene. Nový...

Viac info
16.05.2019

Žrebovanie Wüstenrot EURO poistenie dňa 15.5.2019

15.5.2019 bolo za účasti notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyžrebované pri produkte Wüstenrot EURO poistenie nasledovné číslo: 149. Žrebovan...

Viac info
29.04.2019

Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2019

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre II. štvrťrok 2019 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bo...

Viac info
23.04.2019

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie k 31.12.2018

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení k 31. 12. 2018 zverejnená v zmysle Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad...

Viac info
02.04.2019

Dostali ste oznámenie o omeškanej platbe?

Vážení klienti,  dostali ste sms-upomienku, alebo Vám bola doručená Výzva na úhradu dlžného poistného? Skontrolujte si prosím, v akom termí...

Viac info
27.03.2019

Priaznivé výsledky 2018

Priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením. Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa dosiahli v sťažených podmienkach ro...

Viac info

Sme tu pre vás