Call Centrum:

Aktuality

Novinky a zaujímavosti zo sveta Wüstenrot

43_aktuality
17.02.2020

Žrebovanie Wüstenrot EURO poistenie dňa 17.2.2020

17.2.2020 bolo za účasti notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyžrebované pri produkte Wüstenrot EURO poistenie nasledovné číslo: 116. Žrebovan...

Viac info
06.02.2020

Dočasná nedostupnosť klientskeho portálu dňa 8.2.2020

Dňa 8.2.2020 v čase od 13:00 do 17:00 hod. budú služby klientskeho portálu Môj Wüstenrot z technických dôvodov dočasne nedostupn...

Viac info
02.01.2020

Dočasná zmena dostupnosti linky pre nahlásenie poistnej udalosti 3.1.2020

Dňa 3.1.2020 bude telefónna linka pre Nahlásenie poistnej udalosti: 02/33 06 88 05, dostupná len do 12:00 hod. Pre nahlásenie poistnej udalosti pros...

Viac info
17.12.2019

ZMENA IČ DPH od 1.1.2020

Z dôvodu skupinovej registrácie DPH došlo u spoločností Wüstenrot poisťovňa, a. s. a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. k zmene IČ DPH. S účinnosť...

Viac info
02.12.2019

Vaše práva pri uskutočňovaní platieb v Európe

Informačný leták Európskej komisie k právam pri uskutočňovaní platieb v Európe....

Viac info
18.11.2019

Žrebovanie Wüstenrot EURO poistenie dňa 15.11. 2019

15.11.2019 bolo za účasti notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyžrebované pri produkte Wüstenrot EURO poistenie nasledovné číslo: 545. Žrebovanie m...

Viac info
11.11.2019

Prémiové stavebné sporenie umožní získať viac každému

Nové stavebné sporenie s W-prémiou znamená bezpečnú investíciu s garantovaným ročným výnosom až do 9 %, a to aj v prípade nestability finančných trhov...

Viac info
04.11.2019

Cieľové hodnotiace číslo pre IV. štvrťrok 2019

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre IV. štvrťrok 2019 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške -...

Viac info
12.09.2019

Dočasná nedostupnosť klientského portálu dňa 14.9.2019

Dňa 14.9.2019 v čase od 13:00 do 19:00 hod. budú služby klientského portálu Môj Wüstenrot z technických dôvodov dočasne ...

Viac info

Sme tu pre vás