Kontakt

Napíšte nám

Osobné údaje

Čoho sa týka vaša otázka
Pre rýchlejšie vybavenie Vašej požiadavky uveďte (ak ste našim klientom) identifikačné údaje: dátum narodenia alebo IČO a číslo poistnej zmluvy

Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Digital Park I,
Einsteinova 21,
851 01 Bratislava
Fakturačné údaje:
IČO: 31383408
IČ DPH: SK7120001559
DIČ: 2020843561
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s
Digital Park I,
Einsteinova 21,
851 01 Bratislava
Fakturačné údaje:
IČO: 31351026
IČ DPH: SK7120001559
DIČ: 2020806304

Zavolajte nám

Call centrum
Informácie o poistení, stavebnom sporení alebo úvere: počas pracovných dní, od 9.00 do 17.00 hod.
Vyťaženosť našich operátorov
V červených časoch volajte len v akútnych prípadoch, pretože doba čakania sa môže vyšplhať na desiatky minút.
Poistné udalosti
Nahlásenie poistnej udalosti telefonicky
+421 2 33 06 88 05
Počas pracovných dní od 9.00 do 16.00 hod.
Informácie o stave poistných udalostí neživotného a životného poistenia
0850 60 60 60
Počas pracovných dní od 9.00 do 17.00 hod.
Zo zahraničia:
+421 2 33 06 88 00
Asistenčné služby
Všetky asistenčné služby sú k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.
Asistenčná služba k W dobrom PZP
V prípade nehody, poruchy alebo odcudzenia:
V prípade nahlásenia poistnej udalosti, informácie o stave jej riešenia:
Asistenčná služba k havarijnému poisteniu KASKO
V prípade nehody, poruchy alebo odcudzenia:
V prípade nahlásenia poistnej udalosti, informácie o stave jej riešenia:
Poradenstvo pre poistenie právnej ochrany Nonstop právnik
Zahraničné dopravné udalosti:
Asistenčná služba cestovného poistenia W dobrom došli
Asistenčná služba poistenia bývania W dobrom domov
Domáca asistencia:
Pripoistenie Kyber risk:
Cestovné poistenie:
Asistenčná služby individuálneho zdravotného poistenia
Zdravotné asistenčné služby
Asistenčná služba poistenia úrazu a zodpovednosti
Asistenčné služby k životnému poisteniu pre zdravie a dôchodok W pohode
Poistenie zdravotných služieb:
Cestovné poistenie:
Asistenčné služby k životnému poisteniu pre rizikové životné poistenie W dobrom život
Poistenie zdravotných služieb:
Cestovné poistenie:
Asistenčné služby k životnému poisteniu pre rizikové životné poistenie Hodnota života
Poistenie zdravotných služieb:
Asistenčné služby zastrešuje:

Europ Assistance s.r.o.

Na Pankráci 1658/121,
140 00 Praha 4, Česká republika,
IČO: 25287851

Najbližšie pobočky k vám:

Žilinská 7-9
811 05, Bratislava, Slovenská republika
Otvorené - do 15:00
Žilinská 7-9
811 05, Bratislava, Slovenská republika
Otvorené - do 15:00
Žilinská 7-9
811 05, Bratislava, Slovenská republika
Otvorené - do 15:00
Žilinská 7-9
811 05, Bratislava, Slovenská republika
Otvorené - do 15:00