Zmluvné a partnerské servisy

Návšteva Wüstenrot servisu má viacero predností

Spoznajte výhody opravy auta pri poistnej udalosti v našej sieti zmluvných a partnerských autoservisov

Urýchlená likvidácia na základe krycieho listu

Wüstenrot servis nájdete priamo vo vašom regióne

Pracovníci servisu poskytnú pomoc pri kompletizácii dokladov potrebných pri nahlásení poistnej udalosti

Garancia kvalitnej servisnej práce

Možnosť odťahu vášho nepojazdného motorového vozidla

Oprava a servis všetkých značiek motorových vozidiel

Zoznam zmluvných a partnerských autoservisov

Zmluvný servis
Partnerský servis

Najbližšie zmluvné servisy k vám:

Zníženie spoluúčasti pri oprave v zmluvnom servise

Najbližšie partnerské servisy k vám: