Servis pre sporenie a úvery

Wüstenrot stavebná sporiteľňa skončila s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a poskytovaním nových medziúverov. Súčasných klientov, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú úver, sa nová stratégia prakticky nedotkne. Na kvalitu servisu už existujúceho portfólia klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne totiž nebude mať táto zmena priamy dopad.
Zastavenie ponuky nových zmlúv stavebnej sporiteľne nemá žiaden dopad na fungovanie Wüstenrot poisťovne. Wüstenrot napriek utlmeniu činnosti stavebnej sporiteľňe zostáva v Slovenskej republike a rozširuje pôsobenie na slovenskom finančnom trhu prostredníctvom novej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker.