Poistenie Poistenie straty zdroja príjmu

Poistenie straty zdroja príjmu

Pre klientov Wüstenrot stavebnej sporiteľne

Prečítajte si viac
o poistení

Pre klientov ktorí majú schválený stavebný úver alebo medziúver od Wüstenrot stavebnej sporiteľne, písomne požiadajú o zaradenie do poistenia, v kalendárnom roku začiatku poistenia dovŕšia najviac 55 rokov.