Poistenie Poistenie podnikateľov

Poistenie podnikateľov

Poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania
Platné na celom území SR
Možnosť získať množstevnú zľavu
Pri priaznivom škodovom priebehu vám podiel na zisku pripíšeme na váš účet

Prečítajte si viac
o poistení

Poistenie nehnuteľného majetku
Poistenie zariadenia a zásob
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie strojov a strojových zariadení

Máme odpovede na vaše otázky

Zhrnuli sme tu otázky, ktoré nám pravidelne posielate.

Ak ale potrebujete ďalšie informácie alebo osobný prístup, sme tu pre vás. Vaše pohodlie a dôvera sú pre nás kľúčové.

Dokumenty na stiahnutie