Poistenie Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone povolania

Poistenie proti škodám spôsobeným vášmu zamestnávateľovi
Platné na celom území Európy
Kryjeme škody až do výšky 14 000 €
Možnosť získať množstevnú zľavu

Dostupné poistenie pre všetkých zamestnancov

1
Vyplníte základné údaje
2
Zvolíte poistné riziká
3
Zvolíte spôsob platby
4
Už ste chránení

Prečítajte si viac
o poistení

Naša právna ochrana je platná na celom území Európy, poskytujeme možnosť získať množstevnú zľavu, čo je ideálne pre firmy alebo skupiny. Ponúkame poistenie už za 26 € ročne, čím zabezpečujeme dostupnú ochranu pre všetkých zamestnancov bez rozdielu. Kryjeme škody až do výšky 14 000 €, čo poskytuje solídnu ochranu proti finančným strátam. Poistenie je dostupné aj pre vodičov z povolania, čím rozširujeme našu ponuku o ďalšiu dôležitú skupinu klientov. Štátni zamestnanci majú tiež prístup k rovnakým podmienkam poistenia, čo zabezpečuje spravodlivé a rovnaké zaobchádzanie pre všetkých našich klientov.Ponúkame tiež možnosť pripoistenia právnej ochrany, ktorá vám poskytne ďalšiu vrstvu ochrany v prípade právnych sporov. K tomu, naša služba zahŕňa možnosť uhradenia nákladov za súdne a mimosúdne konania, čím znižujeme finančnú záťaž spojenú s obranou vašich práv.

Máme odpovede na vaše otázky

Zhrnuli sme tu otázky, ktoré nám pravidelne posielate.

Ak ale potrebujete ďalšie informácie alebo osobný prístup, sme tu pre vás. Vaše pohodlie a dôvera sú pre nás kľúčové.

Dokumenty na stiahnutie