Aby ste stránku vedeli využívať plnohodnotne, používame na nej cookies.
Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov získaných prostredníctvom cookies. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať. Viac o súboroch cookies a ochrane osobných údajov.

Call Centrum:
*6060

alebo

0850 60 60 60

pri volaniach zo zahraničia:
+421 2 33 06 88 00

pre informácie o poistení:
počas pracovných dní 
od 8.00 do 17.00 hod.

pre informácie o stavebnom sporení alebo úvere: 
počas pracovných dní 
od 8.00 do 17.00 hod.

Nahlásenie poistnej udalosti z neživotného poistenia (PZP, Kasko, bývanie, domácnosť, zodpovednosť):
02/33 06 88 05

počas pracovných dní
od 8.00 do 17.00 hod.

Informácie o stave riešenia poistnej udalosti z neživotného poistenia (PZP, Kasko, bývanie, domácnosť, zodpovednosť):

02/33 06 88 09

počas pracovných dní
od 8.00 do 17.00 hod.

Wüstenrot na Facebooku

Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.