Výhodné PZP
kW

Call Centrum:
*6060

alebo

0850 60 60 60

pri volaniach zo zahraničia:
+421 2 33 06 88 00

pre informácie o poistení:
počas pracovných dní 
od 8.00 do 16.00 hod.

pre informácie o stavebnom sporení alebo úvere: 
počas pracovných dní 
od 8.00 do 16.00 hod.

Poistné udalosti:
02/33 06 88 05

počas pracovných dní 
od 7.00 do 18.00 hod.

Wüstenrot na Facebooku

Copyright 2017 Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Wüstenrot poisťovňa, a.s. Všetky práva vyhradené.