Zoznam zmluvných a partnerských autoservisov

Spoznajte výhody opravy auta pri poistnej udalosti v našej sieti zmluvných a partnerských autoservisov

Návšteva Wüstenrot servisu má viacero predností

 • Wüstenrot servis nájdete priamo vo vašom regióne
 • možnosť odťahu vášho nepojazdného motorového vozidla
 • urýchlená likvidácia na základe krycieho listu
 • pracovníci servisu poskytnú pomoc pri kompletizácii dokladov potrebných pri nahlásení poistnej udalosti
 • garancia kvalitnej servisnej práce
 • oprava a servis všetkých značiek motorových vozidiel

Zníženie spoluúčasti pri oprave v zmluvnom servise

Zverte opravu vášho motorového vozidla do rúk jedného z našich zmluvných servisov a ušetríte.

 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 5 % min. 150 € , znížime vám spoluúčasť o polovicu- 2,5 % minimálne 75 €
 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 10 % min. 300 € znížime vám spoluúčasť na – 7,5 % min. 225 €
 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú fixnú spoluúčasť vo výške 200 € znížime vám spoluúčasť o polovicu- 100 €
 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú fixnú spoluúčasť vo výške 1000 €, znížime vám spoluúčasť na 900 €


Benefit sa nevzťahuje na poistné udalosti pri, ktorých bolo poškodené výlučne sklo/sklá poisteného vozidla – spoluúčasť je vždy 5% min. 150 €.

Benefit sa takisto nevzťahuje na dodatočnú spoluúčasť na poistnom plnení vo výške 200 € v prípade vzniku poistnej udalosti, ak v čase nehody viedla poistené vozidlo osoba mladšia ako 25 rokov, ktorá nie je vlastníkom vozidla.


Spoluúčasť po zľave – v prípade opravy v zmluvnom neautorizovanom servise:

Spoluúčasť 5%, min. 150 €
Spoluúčasť 200 €
Spoluúčasť 10%, min. 300 €
Spoluúčasť 1000 €
2,5%, min. 75 €
100 €
7,5%, min. 225 €
900 €


Rozpätie zľavy zo zníženia spoluúčasti je od 75 do 350 €.

Wüstenrot poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek vyššie uvedené podmienky zmeniť, prípadne tento benefit pre klientov Wüstenrot poisťovne celkom zrušiť.


Zverte opravu vášho motorového vozidla do rúk jedného z našich zmluvných servisov a ušetríte.

 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 5 % a škoda na vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, odpustíme vám povinnosť platiť spoluúčasť.
 • Ak máte vo vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 10 % a škoda na vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, znížime vám spoluúčasť na 5 %.
 • Ak je škoda na vašom motorovom vozidle od 1 000 € do 3 500 €, znížime vám spoluúčasť o polovicu.


Výsledné poistné plnenie v €
Spoluúčasť 5%, min. 75€
Spoluúčasť 5%, min. 150€
Spoluúčasť 10%, min. 150€
Spoluúčasť 10%, min. 300€
<1000
75€
150€
150€
300€
1000 – 3500
2,5%, min. 37,50€
2,5%, min. 75€
5%, min. 75€
5% min. 150€
3500>
0
0
5%
5%


Benefit v podobe zníženia alebo odpustenia spoluúčasti sa vzťahuje na poistné udalosti:

 • hlásené z produktu KASKO/čiastočné KASKO vrátane flotilového poistenia a poistné udalosti hlásené z pripoistení rizík živel a stret so zverou k PZP poisteniu,
 • ku ktorým boli doklady o oprave motorového vozidla poškodeného pri poistnej udalosti preukázateľne doručené do Wüstenrot poisťovne po 1.10.2020 a do uvedeného dátumu zároveň nebolo ich šetrenie zo strany poisťovne ukončené.


Benefit sa nevzťahuje na poistné udalosti pri, ktorých bolo poškodené výlučne čelné sklo poisteného vozidla a poistné udalosti hlásené z produktu poistenie skiel motorových vozidiel.

Wüstenrot poisťovňa si vyhradzuje právo kedykoľvek vyššie uvedené podmienky zmeniť, prípadne tento benefit pre klientov Wüstenrot poisťovne celkom zrušiť.

Zoznam zmluvných a partnerských autoservisov

Partnerský servis Zmluvný servis

Sme tu pre vás