Call Centrum:

Zoznam zmluvných autoservisov

Aby sme uľahčili Vašu situáciu v prípade poistnej udalosti, vytvorili sme celoslovenskú sieť zmluvných autoservisov, v ktorých si môžete dať opraviť svoje motorové vozidlo.

Návšteva Wüstenrot servisu má viacero predností

  • Wüstenrot servis nájdete priamo vo Vašom regióne
  • možnosť odťahu Vášho nepojazdného motorového vozidla
  • urýchlená likvidácia aj bez krycieho listu
  • pracovníci servisu poskytnú pomoc pri vypĺňaní tlačiva Oznámenie o poistnej udalosti
  • garancia kvalitnej servisnej práce
  • výhodné ceny prác a náhradných dielov
  • oprava a servis všetkých značiek motorových vozidiel

Exkluzívne len vo Wüstenrot poisťovni

Ak sa rozhodnete zveriť opravu Vášho motorového vozidla do rúk Wüstenrot servisu, ušetríte. Wüstenrot poisťovňa, a.s. Vám totiž v prípade:

  • ak máte vo Vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 5 % a škoda na Vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, odpustí povinnosť platiť spoluúčasť
  • ak máte vo Vašej poistnej zmluve dojednanú spoluúčasť vo výške 10 % a škoda na Vašom motorovom vozidle je vyššia ako 3 500 €, zníži spoluúčasť na 5 %

Prajeme Vám veľa najazdených kilometrov bez nehody.

Zoznam zmluvných autoservisov

Sme tu pre vás