Poistenie W dobrom život

W dobrom život

Rizikové životné poistenie pre zdravie a dôchodok
Poistenie na mieru s možnosťou výberu až z 23 pokrytých rizík
Vlastným poistením získate ako bonus poistné krytie pre vaše deti
Zľavy z ročného poistného až do výšky 40 %

Na cenový odhad nám postačí pár informácií

1
Vypočítame vám cenu poistenia
2
Zadáte základné údaje
3
Zvolíte spôsob platby a skontrolujete
4
Už ste chránení

Takto môže poistenie
pomôcť aj vám

Liečba v zahraničí
Oskar, 6 rokov-Rusovce
Ako správne poistenie pomohlo:
Klientov syn krátko po prílete do USA začal pociťovať bolesť hrdla, pridružil sa kašel a následne i horúčky. Návšteva lekára a predpis liekov na liečbu stanovenej diagnózy - ochorenie horných dýchacích ciest, vyšla klienta na takmer 800 eur. Keďže k svojej poistnej zmluve životného poistenia ziskal i benefit Cestovné poistenie do celého sveta pre seba i svoku robinu, po skontaktovaní sa klienta s asistenčnou spoloťnosťou Europe Assistance, mu táto poskytla asistenciu pri vyhľadaní vhodného lekára pre jeho syna a poisťovňa mu preplatila vzniknue liečebné náklady.
Vzniknutá škoda:
800 €
Poistenie pokrylo:
800 €
Klient zaplatil:
0 €
Kritická choroba dieťaťa
Šimon, 13-Rokycany
Ako správne poistenie pomohlo:
Náš poistený klient získal k svojmu poisteniu zdarma ako benefit postné krytie svojich detí pre prípad diagnostikovania kritickej choroby. Jeho 14 ročný syn začal mať zdravotné problémy - chudnutie, drobné krvné výrony, zmnoženie lymfatických uzlín. Komplexné vyšetrenie bohužiaľ ukázalo vážnu diagnózu. Synovi nášho klienta bola diagnostiková akútna leukémia. Klientovi, ako zákonnému zástupcovi dieťaťa bolo do 7 dní od nahlásenia poistnej udalosti vyplatené poistné plnenie v maximálnej výške 6 000 eur, ktoré mohol použiť na liečbu ochorenia dieťaťa, či na výpadok svojich príjmov počas starostlivosti o svojho syna. Okrem toho bola klientovi uhradená aj denná dávka za hospitalizáciu dieťaťa v nemocnici v celkovej výške 360 eur.
Vzniknutá škoda:
6 360 €
Poistenie pokrylo:
6 360 €
Klient zaplatil:
0 €

Prečítajte si viac
o poistení

Správne nastavené rizikové životné poistenie Vital finančne chráni vás aj vašich blízkych. V prípade nečakanej udalosti, ako je úraz, vážna choroba alebo dokonca smrť, poistenie uhradí základné náklady spojené s liečbou alebo pohrebom. Pomôže tiež splatiť úvery a hypotéky, čím udrží finančnú stabilitu vo vašej rodine.

Poistite sa už za 17€ na mesiac

Vlastným poistením získate ako bonus poistné krytie pre
vaše deti
Zľavy z ročného poistného až do výšky 40 %
Poistite sa teraz online

Máme odpovede na vaše otázky

Zhrnuli sme tu otázky, ktoré nám pravidelne posielate.

Ak ale potrebujete ďalšie informácie alebo osobný prístup, sme tu pre vás. Vaše pohodlie a dôvera sú pre nás kľúčové.

Dokumenty na stiahnutie