Cestovné poistenie a COVID-19

20. 06. 2021

Prinášame vám odpovede na najčastejšie otázky spojené s naším cestovným poistením a úhradou nákladov v súvislosti s ochorením COVID-19.


1.Kryje cestovné poistenie pri ceste do zahraničia aj liečebné náklady spojené s ochorením COVID-19?

Pokiaľ cestujete do krajín, ktoré boli štátnymi orgánmi SR z hľadiska šírenia nákazy označené ako menej rizikové, platí cestovné poistenie v plnom rozsahu a liečebné náklady sú v rámci cestovného poistenia hradené v štandardnom režime v súlade s platnými poistnými podmienkami. Poistné krytie sa teda bude vzťahovať aj na poistné udalosti spojené s COVID-19.

Ak v prípade vycestovania do menej rizikových krajín uviaznete v zahraničí v karanténe (v hoteli alebo v ubytovacom zariadení) kvôli ochoreniu na COVID-19, alebo pozitívneho testu na COVID-19 a nebudete sa môcť vrátiť v plánovanom termíne domov, poistenie sa automaticky bezplatne predlžuje v dohodnutom rozsahu na celú dobu pobytu v karanténe. Nariadenie karantény v zahraničí je potrebné dokladovať lekárskou správou.


2.Kedy sa cestovné poistenie na ochorenie COVID-19 nevzťahuje?

Ak vycestujete do krajín, ktoré sú z hľadiska nákazy štátnymi orgánmi SR označené za rizikové, poistenie sa nevzťahuje na úhradu poistných udalostí súvisiacich s COVID-19 a ani na ostatné riziká v dojednanom rozsahu. Z cestovného poistenia tiež nie sú hradené náklady na testovanie, ani žiadne dodatočné náklady súvisiace s karanténou, ako je napr. ubytovanie a strava, alebo prebookované letenky. Cestovné poistenie nekryje ani prípady, ak si uzatvoríte cestovné poistenie po tom, čo vám bol potvrdený pozitívny test na COVID-19.


3.Kryje vaše storno poistenie aj nevycestovanie z dôvodu pozitívneho testu na COVID-19?

Pokiaľ máte z dôvodu ochorenia na COVID-19 nariadenú liečbu a ste hospitalizovaný, alebo pripútaný na lôžko, poistenie storna cesty sa na Vás vzťahuje. Poistenie storna sa nevzťahuje na vycestovanie z dôvodu nariadenej karantény na COVID-19 z dôvodu kontaktu s COVID pozitívnym. Do cestovného poistenia tiež nie je zahrnuté poistné krytie za storno nevyužitej dovolenky/storno zájazdu/storno ubytovania v rámci dovolenky, ktoré vzniklo zrušením dovolenky z dôvodu existencie koronavírusu či hroziacej epidémie koronavírusu v cieľovej krajine, tranzitnej krajine alebo okolitých krajinách.


4. Čo ak sa v Cestovateľskom semafóre zmení farba krajiny počas vášho pobytu v nej?

Ak ste do destinácie vycestovali ešte v čase, kedy bola krajina  z hľadiska šírenia nákazy štátnymi orgánmi SR označená za menej rizikovú a následne počas vášho pobytu bola destinácia označená za rizikovú, platí cestovné poistenie v plnom rozsahu a liečebné náklady sú v rámci cestovného poistenia hradené v štandardnom režime v súlade s platnými poistnými podmienkami. Poistné krytie sa teda bude vzťahovať aj na poistné udalosti spojené s COVID-19.

Ak vycestujete do krajín, ktoré sú z hľadiska nákazy štátnymi orgánmi SR označené za rizikové a počas vášho pobytu bola destinácia označená za menej rizikovú, poistenie sa nevzťahuje na úhradu poistných udalostí súvisiacich s COVID-19 a nekryje ani ostatné riziká, ktoré máte zahrnuté v cestovnom poistení (úrazy, ochorenia a iné).. Z cestovného poistenia tiež nie sú hradené náklady na testovanie, ani žiadne dodatočné náklady súvisiace s karanténou, ako je napr. ubytovanie a strava, alebo prebookované letenky.


Sme tu pre vás