Cieľové hodnotiace číslo pre II. štvrťrok 2021

10. 05. 2021

Rozhodnutím Predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s., bolo pre II. štvrťrok 2021 stanovené cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás