Cieľové hodnotiace číslo pre I. štvrťrok 2024

11. januára 2024

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre I. štvťrok 2024 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške – 500 bodov.