Cieľové hodnotiace číslo pre III. štvrťrok 2022

01. 08. 2022

Rozhodnutím predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a.s., bolo pre III. štvťrok 2022 stanovené, cieľové hodnotiace číslo vo výške - 500 bodov.

Sme tu pre vás