Call Centrum:

Dočasné obmedzenie vstupu do centrály Wüstenrot tretím osobám

23. 04. 2020

Vážení kolegovia a partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu ochrany zdravia a zabezpečenia plného fungovania našej spoločnosti platí až do odvolania zákaz vstupu tretích osôb do centrály Wüstenrot (tj. osôb, ktoré nemajú trvalé pôsobisko na centrále).

K tomuto opatreniu sme pristúpili, pretože sa snažíme predísť výskytu koronavírusu COVID-19 medzi kolegami pracujúcimi na centrále, čo by mohlo spôsobiť uzatvorenie budovy centrály a zastavenie obchodu a kontaktu s klientom (podateľňa/sken, call centrum).

Ďakujeme za pochopenie.

Sme tu pre vás