Call Centrum:

Dočasné obmedzenie vstupu do centrály Wüstenrot tretím osobám

28. 09. 2020

Vážení kolegovia a partneri,

dovoľujeme si Vás informovať, že z dôvodu ochrany zdravia a zabezpečenia plného fungovania našej spoločnosti platí až do odvolania zákaz vstupu tretích osôb do centrály Wüstenrot (tj. osôb, ktoré nemajú trvalé pôsobisko na centrále).

K tomuto opatreniu sme pristúpili, pretože sa snažíme predísť výskytu koronavírusu COVID-19 medzi kolegami pracujúcimi na centrále, čo by mohlo spôsobiť uzatvorenie budovy centrály a zastavenie obchodu a kontaktu s klientom (podateľňa/sken, call centrum).

Ďakujeme za pochopenie.


Klientov, ktorí navštívia našu pobočku na adrese Grösslingová 77 sa uvedené obmedzenie nijako netýka. Fungujeme v bežnom režime, samozrejme, za dodržiavania prísnych hygienických opatrení, ktorými chránite seba, aj našich zamestnancov.

Sme tu pre vás