Call Centrum:

Dôležité informácie k Cestovnému poisteniu Wüstenrot v súvislosti s koronavírusom

12. 03. 2020

Vážení klienti,

Cestovné poistenie Wüstenrot kryje liečebné náklady v zahraničí spojené s ochorením COVID-19. Pokiaľ sa  už nachádzate v zahraničí a prejavia sa u Vás príznaky akútneho ochorenia, ktoré si vyžadujú neodkladné liečenie, máte nárok na preplatenie vzniknutých nákladov na liečbu v súlade so Všeobecnými poistnými podmienkami.

Na poistné plnenie nevzniká nárok v prípade, ak nastúpite na cestu po tom, ako Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky vyhlásilo, že neodporúča občanom cestovať do daného štátu či oblasti, alebo vydalo varovanie pred cestou do zasiahnutej krajiny či oblasti. Cestovné poistenie nekryje ani prípady, ak sa u Vás ochorenie prejavilo už pred vycestovaním.

Náklady súvisiace s vyhlásenou karanténou v zahraničí (ubytovanie, strava, a pod.) nie sú cestovným poistením kryté.

Všetkým našim klientom odporúčame sledovať aktuálne informácie a odporúčania Ministerstva zahraničných vecí SR na stránke https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info.

Sme tu pre vás