Call Centrum:

Dostali ste oznámenie o omeškanej platbe?

02. 04. 2019

Vážení klienti, 

dostali ste sms-upomienku, alebo Vám bola doručená Výzva na úhradu dlžného poistného?

Skontrolujte si prosím, v akom termíne a v akej výške sú odosielané Vaše platby poistného. V zmysle Občianskeho zákonníka (§ 796 ods. 2) je poistné splatné vždy v 1. deň poistného obdobia  (poistné obdobie máte uvedené vo Vašej poistnej zmluve).

Naša poisťovňa v uplynulých rokoch proklientsky tolerovala úhrady poistného realizované v priebehu už splatného poistného obdobia. 

Novelizácia Občianskeho zákonníka  účinná od 1.10.2018,  podľa ktorej je poisťovňa povinná doručiť Výzvu do jedného mesiaca od splatnosti poistného, nám takúto toleranciu naďalej neumožňuje.

Vaše splátky si preto nastavte v dostatočnom predstihu pred začiatkom ďalšieho poistného obdobia.  Spoločne tak predídeme nechcenému zasielaniu upomienok a výziev.

Všetky Vaše otázky Vám radi zodpovieme telefonicky na čísle 0850 60 60 60,
alebo prostredníctvom emailu. 

Sme tu pre vás