Call Centrum:

Informácie k odkladu splátok

20. 03. 2020

Ak zvažujete odklad splátok kvôli zníženiu príjmov či tržieb, ktoré spôsobila aktuálna situácia alebo preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, venujte prosím pozornosť nasledujúcim informáciám. Vo Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. sme pripravení pomôcť vám s celým procesom odkladu splátok.


MEDZIÚVERY, STAVEBNÉ ÚVERY

Žiadosť môžete podať v ktoromkoľvek zastúpení alebo Wüstenrot centre našej stavebnej sporiteľne. Aktuálne pracujeme aj na možnosti podania žiadosti cez call centrum. Ak ste chorý alebo ste v karanténe, zadajte prosím vašu požiadavku vo Wüstenrot centre, prostredníctvom vášho sprostredkovateľa alebo v zastúpení neskôr, keď ich budete môcť navštíviť.

Zároveň platí, že v čase podania žiadosti o odklad splátky nie je na vašom úvere žiadne omeškanie v splácaní. V prípade, že už vzniklo omeškanie na mesačnej splátke, je potrebné ho pred žiadosťou vyrovnať.

Po kladnom posúdení žiadosti o odklad splátok vám pripravíme dodatok k úverovej zmluve, ktorý podpisujú všetci účastníci úverového vzťahu. Za vypracovanie dodatku k úverovej zmluve bude účtovaný znížený poplatok vo výške 50 €.


Odporúčame vám dôkladné zváženie akejkoľvek zmeny svojich splátok. Ak požiadate o odklad splátky úveru, úver sa bude aj naďalej úročiť, pričom nezaplatené úroky za obdobie povoleného odkladu navýšia dlžnú sumu.

Schválený odklad je ako informácia o zmene splátkového kalendára zasielaná do úverového registra. Táto informácia má charakter negatívneho záznamu, ktorý môže aj z dlhodobého hľadiska skomplikovať poskytnutie úveru v budúcnosti. Aktuálna situácia sa neustále vyvíja a je vhodné počkať na spoločné riešenie bankového sektora s vládnymi predstaviteľmi.


Ak ste nútení požiadať o odklad splátky úveru, budete potrebovať tieto doklady: 

a) živnostník / podnikateľ:

  • čestné prehlásenie o znížení príjmu s uvedením, z akého dôvodu došlo k zníženiu tržieb
  • posledný výpis z bežného účtu, z ktorého sú realizované splátky

b) zamestnanec na trvalý pracovný pomer:

- zníženie príjmu:

  • potvrdenie od mzdového oddelenia o znížení príjmu s uvedením dôvodu zníženia príjmu
  • posledný výpis z bežného účtu z ktorého sú realizované splátky

- strata zamestnania:

  • príjem v SR - potvrdenie z úradu práce v rámci SR
  • príjem v zahraničí - aktuálne potvrdenie od zamestnávateľa o skončení pracovného pomeru
  • posledný výpis z bežného účtu, z ktorého sú realizované splátky

c) dlhodobá práceneschopnosť:

  • doklad o PN z dôvodu Covid-19


Každá žiadosť je posudzovaná individuálne na základe preukázania zníženia príjmov domácnosti alebo ich úplného výpadku. Každou žiadosťou sa budeme dôsledne zaoberať a jednotlivo ju posudzovať, preto vás prosíme o trpezlivosť.

Sme tu pre vás