Inovovali sme klientsky portál Môj Wüstenrot

10. 05. 2021

Skupina Wüstenrot zmodernizovala svoj klientsky portál. Vynovený portál je ešte pohodlnejší, prehľadnejší a bezpečnejší.

Nový Môj Wüstenrot prináša prehľadnejšiu orientáciu a intuitívnejšie ovládanie. Vďaka zmenám klienti ušetria ešte viac času pri správe svojho konta a pri komunikácii so spoločnosťou.

Zmenami prešlo grafické rozhranie portálu Môj Wüstenrot, zjednodušili sa zmeny osobných údajov a zvýšila sa ich bezpečnosť. Vo vynovenom klientskom portáli sú zmeny údajov zabezpečené aj prostredníctvom jedinečného SMS kódu.

Sme tu pre vás