Najčastejšie otázky a odpovede ohľadom novej stratégie Wüstenrot na Slovensku

27. 07. 2021

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa končí s predajom nových zmlúv stavebného sporenia a medziúverov. Výnimku predstavujú stavebné úvery, na ktoré má klient nárok. 

Wüstenrot Poisťovňa úspešne naštartovala rast nového obchodu a plánuje ďalšie posilnenie svojho trhového podielu. Súčasne poisťovňa zakladá dcérsku spoločnosť Wüstenrot InHouse Broker, čím otvára vlastnej obchodnej sieti dvere pre komplexné a nezávislé finančné služby v oblasti poskytovania úverov, sporenia a kapitálového trhu. 

Klientom, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú stavebný úver budeme naďalej poskytovať služby spojené s ich produktom. 

 

 

Odchádza Wüstenrot zo Slovenska?

Nie, neodchádza. Práve naopak, plánuje posilniť svoje pôsobenie na trhu. Poisťovňa úspešne naštartovala rast nového obchodu a plánuje ďalšie posilnenie svojho trhového podieluZároveň, skupina založila novú spoločnosť Wüstenrot InHouse Broker, ktorá bude poskytovať komplexný finančný servis pre našich klientov. Rozhodnutie opustiť koncept výlučne stavebnej sporiteľne umožňuje skupine Wüstenrot rozšíriť služby pre klientov.


Prečo sa Wüstenrot rozhodol zastaviť stavebnú sporiteľňu? 

Pri súčasnej miere úrokových sadzieb a okresávanej štátnej podpore stavebného sporenia sú sporiteľne na trhu znevýhodnené v porovnaní s klasickými bankovými domami. Wüstenrot sa preto rozhodol rozšíriť svoje pôsobenie na ďalšie oblasti finančného trhu prostredníctvom novozaloženej spoločnosti Wüstenrot InHouse Broker, čím zároveň umožní svojim klientom prístup k širokej škále finančných produktov.


Čo bude s klientmi stavebnej sporiteľne?

Klientom, ktorí si vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni sporia alebo čerpajú stavebný úver alebo medziúver, budeme naďalej poskytovať plnohodnotné služby.  


Čo ak mi skončí dohodnutá doba sporenia? Budem si môcť zmluvu predĺžiť?

No po uplynutí dohodnutej doby stavebného sporenia nebude možné zmluvu predĺžiť so zvýhodnenou úrokovou sadzbou alebo si zriadiť nový produkt stavebného sporenia. Aj vďaka novozaloženej spoločnosti budeme vedieť klientom poskytnúť širšiu škálu vhodných produktov, prostredníctvom ktorých budú môcť svoje nasporené prostriedky zhodnocovať ešte výhodnejšie.


Môže si sporiteľ svoje úspory kedykoľvek vybrať? 

Súčasných klientov sa zmena stratégie priamo nedotýka, nemenia sa ani zmluvné podmienky. Klient si môže svoje nasporene peniaze vybrať, tak ako doteraz, podľa zmluvných podmienok. Nová stratégia ich v tejto oblasti žiadnym spôsobom neobmedzuje ani im nekladie prekážky.


Budú sa meniť všeobecné obchodné podmienky pri sporení alebo úveroch?

Obchodné podmienky sa budú priebežne aktualizovať, podobne ako tomu je u iných finančných inštitúcií .


Môžem si požiadať ešte o stavebný uver alebo medziúver, keď som splnil podmienky na jeho získanie? 

V súčasnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa pozastavila ponuku nových sporení či medziúverov. O stavebný úver po pridelení cieľovej sumy požiadať môžete.

 

Mam nárok aj naďalej na štátnu prémiu? 

Nová stratégia nemá žiaden dopad na podmienky vyplácania štátnej prémie pri existujúcich sporiacich účtoch.

 

Ako to je v prípade klientov, ktorí si zobrali úver. 

V prípade stavebných úverov či medziúverov rovnako naďalej platí zmluvný vzťah. Zmluvy ostávajú v platnosti tak ako boli uzatvorené.

 

Čo ak prestanem platiť úver? 

V takýchto prípadoch bude Wüstenrot postupovať v duchu dohodnutých podmienok a v rámci platnej legislatívy. Zmena stratégie v žiadnom prípade nemení podmienky úverovej zmluvy.


Dotkne sa zmena klientov, ktorí majú uzatvorené vo Wüstenrot poistenie? 

Nová stratégia sa netýka ani poisťovne ani jej klientov. V prípade poisťovne plánuje Wüstenrot posilniť svoje postavenie na slovenskom trhu. Inovujeme naše  produkty. Sme presvedčení, že Wüstenrot poisťovňa má kapacity a priestor na slovenskom trhu, aby mohla rásť, oslovovať nových klientov a dosahovať ešte lepšie výsledky.


Bude Wüstenrot prepúšťať? 

Wüstenrot neplánuje žiadne hromadné prepúšťanie. Predovšetkým chceme zaistiť 100 % servis pre súčasných klientov. Zároveň Wüstenrot plánuje zvýšiť svoje zastúpenie na finančnom trhu, čo kladie nové nároky aj na ľudské zdroje. Možné budúce personálne zmeny by tak nemali prerásť rámec bežnej fluktuácie či štandardných operatívnych personálnych zmien.


Budú sa rušiť pobočky Wüstenrot? 

Takýto krok neplánujeme. Naše obchodné zastúpenie v regiónoch sa nechystáme cielene zmenšovať či rušiť. Práve naopak radi by sme svoje obchodné zastúpenie ďalej rozširovali.


V čom sa bude nový biznis model Wüstenrot líšiť? 

Okrem vlastných produktov na trhu s poistením chce Wüstenrot vstúpiť na sprostredkovateľský trh. Teda okrem vlastnej ponuky ponúknuť klientom najvýhodnejšie kombinácie finančných produktov iných finančných inštitúcií. Wüstenrot InHouse Broker umožní obchodnej sieti  Wüstenrot primárne prístup na trh úverov, sporenia, vkladov a na kapitálový trh.

Skupina Wüstenrot má na Slovensku veľmi dlhú tradíciu, disponuje finančnými odborníkmi a významnou obchodnou sieťou. Preto je logickým krokom rozšíriť svoje pôsobenie do ďalších sektorov finančného trhu.

Sme tu pre vás