Nová členka predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne, a. s.

1. októbra 2023

Novou členkou predstavenstva je od 1.10.2023 JUDr. Katarína Novotná

Dozorná rada spoločnosti Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. zvolila Katarínu Novotnú za členku predstavenstva spoločnosti. Nahradila odchádzajúceho člena predstavenstva Dr. Klausa Wöhryho.

JUDr. Katarína Novotná vyštudovala Univerzitu Komenského v Bratislave v odbore právo. V pozícii riaditeľky Úseku práva skupiny Wüstenrot na Slovensku pôsobila od roku 2013 až do jej zvolenia za členku predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

Cieľom uvedenej zmeny v zložení predstavenstva je posilnenie expertízy v oblasti legislatívy a zefektívnenie procesov v súlade so strategickými zámermi skupiny Wüstenrot na slovenskom trhu. JUDr. Katarína Novotná doplnila vrcholový manažment spoločnosti v zložení: Ing. Marian Hrotka, PhD., predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot na Slovensku a Mag. Christian Sollinger, CIIA, člen predstavenstva skupiny Wüstenrot na Slovensku.

„Pre budúcnosť Wüstenrot stavebnej sporiteľne bolo dôležité priviesť do vrcholového vedenia odborníka, ktorý bude riadiť v slovenskom legislatívnom prostredí postupnú transformáciu Wüstenrot stavebnej sporiteľne, ktorá má za cieľ zjednodušiť oblasť regulácie skupiny v lokálnom kontexte, ale aj kontexte EÚ. Zvolenie Kataríny Novotnej za členku predstavenstva Wüstenrot stavebnej sporiteľne nás teší o to viac, že sa jedná o voľbu z vlastných radov,“ uviedol predseda predstavenstva skupiny Wüstenrot Ing. Marian Hrotka, PhD.