Online hlásenie škodových udalostí životného a úrazového poistenia

29. marca 2023

Dovoľujeme si vás informovať, že od 01.04.2023 je vo Wüstenrot poisťovni dostupné hlásenie škodových udalostí životného a úrazového poistenia online formou

Škodovú udalosť je možné nahlásiť v jednoduchých 4 krokoch aj cez klientsky portáli Môj Wüstenrot. Nahlasovateľ a poškodený dostane všetky informácie aj do e-mailovej schránky.