Call Centrum:

Priaznivé výsledky 2018

27. 03. 2019

Priaznivé výsledky 2018 sú po náročnom roku zadosťučinením.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa a Wüstenrot poisťovňa dosiahli v sťažených podmienkach roka 2018 obchodné výsledky v hlavných ukazovateľoch na úrovni stanovených plánov.

Bratislava, 26. marca 2019 – Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s., uzavrela v roku 2018 zmluvy o stavebnom sporení v objeme cieľových súm 313,15 mil. eur (+3,71 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom). Vklady uskutočnené počas roka na všetky sporiteľské zmluvy dosiahli 118,63 mil. eur (medziročne +1,27 %). 

Za rovnaké obdobie poskytla klientom nové stavebné úvery a medziúvery v objeme cieľových súm 114,61 mil. eur (medziročne -6,70 %). Finančné prostriedky vyplatené klientom v minulom roku dosiahli k 31.12.2018 výšku 190,82 mil. eur (+0,55 %). Predbežný zisk spoločnosti pred zdanením predstavuje ku koncu roka 2,21 mil. eur.

Wüstenrot poisťovňa, a. s., zaznamenala v roku 2018 predpísané poistné za životné a neživotné poistenie (brutto) vo výške 56,27 mil. eur, pričom v neživotnom poistení došlo k nárastu o 6,55 % (v porovnaní s minulým rokom). Celková nová produkcia medziročne stúpla o 1,5 % s výraznejším nárastom v neživotnom poistení (+5,67 %). Svoj podiel na tom má aj ponuka online poistení, ktoré sú prevažne zo segmentu neživotného poistenia. Náklady na poistné plnenia v roku 2018 dosiahli 29,98 mil. eur (medziročne +13,62 %). Predbežný hospodársky výsledok pred zdanením dosiahol výšku 2,00 mil. eur.

viac

Sme tu pre vás