Call Centrum:

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie k 31.12.2017

12. 04. 2018

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení k 31. 12. 2017 zverejnená v zmysle Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS zo 14. marca 2016.

Priemerná výška nákladov je vypočítaná spôsobom podľa prílohy MU podľa stavu k poslednému dňu kalendárneho roka.

k 31.12.2017      A1         A2         A3       A4           A5         A6
PVNFS              9,39 %                           6,93 %                 14,51 %

Sme tu pre vás