Call Centrum:

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie k 31.12.2018

23. 04. 2019

Priemerná výška nákladov na finančné sprostredkovanie v životnom poistení k 31. 12. 2018 zverejnená v zmysle Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS zo 14. marca 2016.

Priemerná výška nákladov je vypočítaná podľa Metodického usmernenia Útvaru dohľadu nad finančným trhom NBS zo 14. marca 2016

k 31.12.2018      A1         A2         A3       A4           A5         A6
PVNFS              12,44 %                           7,24 %                 16,81 %

Sme tu pre vás