Sťahovanie Wüstenrot spoločnosti

21. 02. 2023

Dovoľujeme si oznámiť, že spoločnosti:

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.

Wüstenrot InHouse Broker, s.r.o.

Wüstenrot Reality, s.r.o.

Wüstenrot Servis, s.r.o.


sa v decembri presťahovali do nových priestorov a zmenili svoje registrované sídlo.

Naša nová adresa, na ktorú nám adresujte Vašu poštu je:

Digital Park I

Einsteinova 21

851 01 Bratislava

Sme tu pre vás