Call Centrum:

Stavebné sporenie získalo ocenenie

20. 04. 2018

Slávnostné vyhlásenie výsledkov piateho ročníka súťaže sa konalo 17.4.2018. Popri úverových produktoch porota vyhodnotila aj najlepšie stavebné sporenie, ktoré tento rok získala naša Wüstenrot stavebná sporiteľňa. Porota vzala do úvahy predovšetkým výhodné podmienky sporenia ako takého. Cenu prevzal Ing. Jaroslav Sýkora, riaditeľ Úseku vlastného odbytu a Úseku externého odbytu Wüstenrot.

Ďalší víťazi jednotlivých kategórií Hypotéka roka 2018

Hypotéka roka
1. Všeobecná úverová banka, a. s.

Refinančná hypotéka roka
1. Československá obchodná banka, a. s.

Stavebné sporenie roka
1. Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Poistenie nehnuteľnosti roka
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Poistenie hypotéky
1. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.

Bankár roka
Ing. Daniel Kollár (ČSOB, a. s.)

Poisťovák roka
Ing. Roman Juráš (Generali, a. s.)

Banka bez bariér
Slovenská sporiteľňa, a. s.

Cena za inovatívnosť
Československá obchodná banka, a. s., za spojenie hypotekárnej ponuky so službou SmartHome od Slovak Telekomu (kombinuje financovanie bývania s inteligentným riadením domácnosti).


Sme tu pre vás