Zmena čísla účtu pre stavebných sporiteľov

28. 09. 2021

Wüstenrot stavebná sporiteľňa mení číslo účtu v UniCredit Bank, ktorý slúži na realizáciu vkladov pre stavebných sporiteľov. Prosíme preto sporiteľov, ktorí doteraz realizovali svoje vklady prostredníctvom účtu SK31 1111 0000 0014 2335 5000, aby najneskôr od 1.10. 2021 začali využívať účet SK31 1111 0000 0014 2335 5051. Klientov, ktorí svoje vklady realizujú prostredníctvom iných účtov alebo iných bankových domov, sa zmena netýka.

Rovnako od 29. 10. 2021 nebude možné realizovať vklady na obchodných miestach Wüstenrot prostredníctvom POS terminálov.

Sme tu pre vás