Call Centrum:

ZMENA IČ DPH od 1.1.2020

17. 12. 2019

Z dôvodu skupinovej registrácie DPH došlo u spoločností Wüstenrot poisťovňa, a. s. a Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. k zmene IČ DPH.

S účinnosťou od 1. 1. 2020 majú obe spoločnosti pridelené nové spoločné IČ DPH: SK7120001559.

Ostatné identifikačné údaje ostávajú nezmenené. Všetky doteraz uzavreté zmluvy a záväzky zostávajú naďalej platné. Žiadame Vás, aby ste nové IČ DPH používali pri fakturácii s dátumom dodania 1. 1. 2020 a neskôr.

Sme tu pre vás