C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced

zmiešaný podielový fond

Ide o zmiešaný podielový fond denominovaný v mene euro, ktorý môže svoje aktíva investovať do podielových fondov (akciových, dlhopisových, peňažných), akcií a derivátov. Fond je vo svojej investičnej stratégii veľmi flexibilný. Jednotlivé typy aktív vyberá na základe aktuálnych trhových trendov tak, aby investorom z dlhodobého hľadiska poskytoval rast vo všetkých fázach trhu. Deriváty využíva na účely zaistenia.

Sme tu pre vás