C-QUADRAT ARTS Total Return Bond

dlhopisový fond fondov

Ide o dlhopisový fond denominovaný v mene euro. V rámci stratégie je fond veľmi flexibilný a investuje do takých dlhopisových investícií, ktoré ponúkajú najsilnejšie trendy (fondy štátnych dlhopisov, korporátnych dlhopisov, inflačne indexovaných dlhopisov, vysoko úročených investičných fondov, príp. fondov zameriavajúcich sa na rozvíjajúce sa krajiny) a tiež do fondov peňažného trhu a iných položiek peňažného trhu. Fond nie je obmedzovaný pokiaľ ide o splatnosť, región či menu. 

Sme tu pre vás