Fond Wüstenrot

forma bezpečného investovania

Fond Wüstenrot predstavuje formu bezpečného investovania. Je to fond, ktorý spravuje Wüstenrot poisťovňa. Fond investuje výlučne do aktív denominovaných v mene euro. Wüstenrot poisťovňa na konci kalendárneho roka stanoví minimálnu výšku zhodnotenia pre nasledujúci kalendárny rok. Kurz fondu je stanovený každý pracovný deň a následne je zverejnený na internetovej stránke. Zmena kurzu zohľadňuje garantované zhodnotenie a nie je citlivá od vývoja na finančných trhoch.

Wüstenrot poisťovňa môže investovať finančné prostriedky fondu Wüstenrot v záujme ich zhodnotenia do:

  • dlhopisov,
  • termínovaných vkladov,
  • nástrojov peňažného trhu,
  • pôžičiek poisteným.

V roku 2011, s účinnosťou od 1.1.2011, prichádza Wüstenrot poisťovňa s inovovaným prístupom pri stanovovaní ročného zhodnotenia fondu Wüstenrot (FW). Stanovenie zhodnotenia FW spočíva v dvoch krokoch:

  1. pred koncom kalendárneho roka Wüstenrot poisťovňa stanovuje garantované ročné zhodnotenie fondu pre nasledujúci kalendárny rok.
  2. Wüstenrot poisťovňa raz štvrťročne stanoví skutočné ročné zhodnotenie FW pre daný kalendárny štvrťrok.


Sme tu pre vás