IQAM Balanced Protect 95 (RT)

fond výkonu a záruky

IQAM Balanced Protect 95 (RT) je otvorený podielový fond fondov denominovaný v mene euro. Jeho cieľom je pomocou flexibilnej kombinácie rôznych druhov aktív dosiahnuť v dlhodobom horizonte výnos, ktorý bude vyšší ako výnos z investícií len do dlhopisov.

Sme tu pre vás