Myslíme na vás aj pri zemetrasení


Je pre nás dôležité, aby naši klienti mohli dať svoj majetok do pôvodného stavu čo najrýchlejšie a preto sa budeme prioritne venovať každej nahlásenej škodovej udalosti spôsobenej zemetrasením na Slovensku.  


Ak aj vás zasiahlo zemetrasenie, nahláste nám škodu čo najskôr.

Prečítajte si návod ako postupovať pri nahlasovaní:

  • poistnú udalosť nahláste telefonicky na +421 2 33 06 88 05 alebo na webstránke poisťovne v časti hlásenie poistných udalostí,
  • nevyhadzujte poškodený majetok, počkajte, kým príde spôsobené škody zdokumentovať odborník poisťovne,
  • myslite aj na svojpomocnú fotodokumentáciu a dôkladne zdokumentujte všetky vzniknuté škody,
  • včasným nahlásením udalosti a fotodokumentáciou môžete urýchliť proces likvidácie,
  • náš pracovník od vás bude žiadať podrobný popis poškodenia a informácie o predpokladanom poškodení statiky nehnuteľnosti.


Klientom, ktorých zasiahlo zemetrasenie, odporúčame vyplniť dotazník na webe SAV Makroseizmický dotazník (seismology.sk). Pomôže nám zozbierať údaje pre objektivizáciu zhodnotenia stupňov zemetrasenia. 


 Viac informácii vo verejnom prísľube.Sme tu pre vás