Call Centrum:

Nahlásenie poistnej udalosti auto

Poistná udalosť auto

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

 • Priamo na mieste škodovej udalosti vyplňte formulár Správa o nehode.
 • Formulár vyplňte pravdivo aj spolu s prípadným druhým účastníkom nehody, dajte ho potvrdiť príslušníkovi Polície SR a doručte do Wüstenrot poisťovne.
 • Náhrada škody, ktorá vznikla vám, bude hradená z vášho Havarijného poistenia (KASKO) v prípade, ak ho máte uzavreté. Poistné plnenie za škodu, ktorá vznikla druhému účastníkovi nehody bude poskytnuté z vášho povinného zmluvného poistenia (PZP), ak za škodu zodpovedáte.


 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.


 • Telefonicky: na tel. čísle: 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.
 • Online: vypísaním online formulára. 

Ak máte povinné zmluvné poistenie: 

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti (v prípade, ak nemáte kompletne vyplnené a podpísané tlačivo Správa o nehode obidvoma účastníkmi dopravnej nehody). Tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom obchodnom mieste.
 • Oficiálne písomné oznámenie o vzniku škodovej udalosti ste poisťovni povinní poskytnúť do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území Slovenskej republiky. Ak udalosť vznikla v zahraničí, oznámte nám ju najneskôr do 30 dní.


Ak máte havarijné poistenie Kasko:

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti (v prípade, ak nemáte kompletne vyplnené a podpísané tlačivo Správa o nehode obidvoma účastníkmi dopravnej nehody). Tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom obchodnom mieste.
 • Oznámiť škodovú udalosť poisťovni je potrebné bezprostredne po jej vzniku.

Ak máte poistenie Super GAP:

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti z poistenia GAP. Tento formulár si môžete vyzdvihnúť aj na našom obchodnom mieste.
 • Pri poistení GAP je potrebné oznámiť škodovú udalosť poisťovni bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní od jej vzniku.
 • Aby bolo možné začať proces likvidácie škody, je nevyhnutné doložiť najmä likvidačnú správu, resp. oznámenie o plnení od primárneho poisťovateľa. Zároveň je nevyhnutné doložiť pri totálnej škode vodičský preukaz vodiča v čase nehody, osvedčenie o evidencii vozidla, protokol od Polície SR o dopravnej nehode a pri odcudzení je potrebné doložiť správu Polície SR o odcudzení vozidla a zároveň uznesenie o ukončení šetrenia.


Ak máte poistenie skiel motorových vozidiel:


 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.
 • Môžete ho aj odovzdať pracovníkovi vykonávajúcemu obhliadku  pri vykonaní obhliadky vášho vozidla.


 • Na mieste nehody vyplňte formulár Správa o nehode.
 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26.

 • Objednajte si obhliadku motorového vozidla telefonicky: na tel. čísle: 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hodalebo vypísaním online formuláru

 • Stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie poškodeného o poistnej udalosti . Tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom obchodnom mieste.  
 • Vyplnený formulár zašlite na adresu: Wüstenrot poisťovňa, Karadžičova 17, 825 22 Bratislava 26, prípadne ho odovzdajte pracovníkovi vykonávajúcemu obhliadku pri vykonaní obhliadky Vášho vozidla. 

Informácie o stave poistných udalostí

 • 02/33 06 88 09, počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.


Asistenčná služba

 • PZP: 02/57 88 93 33, asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.
 • KASKO: 02/57 88 97 77, asistenčná služba je k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni.


Objednávka obhliadky

 • Na tel. čísle: 02/33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.


Chcete nahlásiť poistnú udalosť? Kontaktujte nás, my sa vám ozveme.

Chcete nahlásiť poistnú udalosť?
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Pole je povinné
Zadajte e-mail v tvare priklad@domena.sk
* povinné pole

Sme tu pre vás