Nahlásenie poistnej udalosti bývanie

Poistná udalosť bývanie

Čo robiť v prípade poistnej udalosti

 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej živelnou udalosťou.
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom kontaktnom mieste.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej krádežou, lúpežným prepadnutím, vandalizmom alebo pri vnútroštátnej preprave,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom kontaktnom mieste.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej na stroji, strojovom alebo elektronickom zariadení,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom kontaktnom mieste.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti spôsobenej na skle,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom kontaktnom mieste.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti z doplnkových poistení Hodnota domova,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom kontaktnom mieste.
 • stiahnite si a vyplňte formulár Oznámenie o poistnej udalosti poistenie zodpovednosti za škodu,
 • tento formulár vám môže poskytnúť aj pracovník vykonávajúci obhliadku, alebo si ho môžete vyzdvihnúť na našom kontaktnom mieste.

Objednanie obhliadky

 • Telefonicky: na tel. čísle: +421 2 33 06 88 05 počas pracovných dní od 8.00 do 17.00 hod.
 • Online: vypísaním online formulára. 


Informácie o stave poistných udalostí

 • +421 2 33 06 88 09, počas pracovných dní od 8:00 do 17:00 hod.

Sme tu pre vás