Nahlásenie poistnej udalosti cestovné poistenie

Poistná udalosť cestovné poistenie

Čo robiť v prípade poistnej udalosti?

  • Čo najskôr kontaktujte asistenčnú službu na telefónnom čísle +421 2 20 51 08 23.
  • Jej pracovníci hovoria po slovensky a po česky a sú k dispozícii nepretržite 365 dní v roku 24 hodín denne.
  • Rýchlo a ochotne vám poradia, ako postupovať, napríklad vyberú vhodné zdravotnícke zariadenie vzhľadom na diagnózu. 
  • Po vzájomnej dohode uhradia aj potrebné výdavky za ošetrenie, takže nie je potrebné disponovať finančnými prostriedkami určenými pre prípad zdravotných komplikácií v zahraničí.

Zavolajte ak

  • ochoriete alebo sa vám stane úraz
  • potrebujete v zahraničí technickú pomoc, napr. oprava auta na mieste, prípadne odťah do servisu
  • spôsobíte škodu na majetku, prípadne druhej osobe na zdraví a máte v našej poisťovni poistenú zodpovednosť za škodu
  • stratíte alebo sa vám poškodí batožina
  • sa vám stane úraz s trvalými následkami, zavolajte čo najskôr po návrate zo zahraničia

Asistenčná služba

  • +421 2 20 51 08 23

Sme tu pre vás