Prvý realitný fond

IAD Prvý realitný fond, o.p.f.

Fond rozkladá riziko investovaním do odlišných typov nehnuteľností a regiónov a využíva výbornú znalosť domáceho trhu nehnuteľností. Má dobrú predpovedateľnosť a stabilitu ziskov a je vhodný nielen pre konzervatívnych, ale aj pre dynamických investorov.

Sme tu pre vás