Základné údaje

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a Wüstenrot poisťovňa, a. s.

Základné údaje

obchodné meno: Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. Wüstenrot poisťovňa, a. s.
právna forma: akciová spoločnosť akciová spoločnosť
sídlo: Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
Digital Park I, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava
IČO: 31 351 026 31 383 408
IČ DPH: SK7120001559
SK7120001559
DIČ: 2020806304 2020843561
dátum založenia: 24. 3. 1993 29. 9. 1994
dátum zápisu do obchodného registra: 26. 5. 1993 22. 11. 1994
základné imanie: 16 597 000 EUR 12 418 800 EUR
bankové spojenie:
  • SK61 7930 0050 3918 4944 3112
  • SK68 1100 0000 0026 2884 4101 (prijaté poistné – neživotné poistenie)
  • SK33 1100 0000 0026 2610 6615 (prijaté poistné – životné kapitálové a rizikové poistenie) 
  • SK90 1100 0000 0026 2210 6861 (prijaté poistné – investičné životné poistenie)
telefón: 0850 60 60 60
0850 60 60 60
fax: 02 - 529 20 912 02 - 57 88 99 92
Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu:  Bratislava III, oddiel: SA, vložka č. 529/B Bratislava III, oddiel SA, vložka č. 757/B
e-mail: infosporitelna@wuestenrot.sk  infopoistovna@wuestenrot.sk
web: www.wuestenrot.sk www.wuestenrot.sk

Orgán dohľadu, ktorému podlieha Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s. a/alebo Wüstenrot poisťovňa, a. s., ako poskytovateľ služieb informačnej spoločnosti pre oblasť ochrany finančných spotrebiteľov: Národná banka Slovenska, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava 1, SR, www.nbs.sk (§ 4 ods. 1 písm e/ a § 7 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov).

Sme tu pre vás